Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1665/66 Arvid Kellmannus, myöhemmin Fontell Arvidus Gregorii, Finlandus 1808. Vht: kornetti Grels Nilsson († 1655) ja Elisabet Arvidsdotter Friis tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1665/66 [Kellmann] Arvid [Gregorii _ 86]. Respondentti 4.1672 (Arvidus Fontelius), pr. Jakob Flachsenius 787. Hovioikeuden auskultantti (1674). — Turun hovioikeuden presidentin vapaaherra Ernst Johan Creutzin hovimestari (1679). Maskun tuomiokunnan lainlukija vuonna 1680. Maaherra Otto Vellingkin sihteeri Gävlessä. Gävlen kaupunginsihteeri (1695). Raatimies Turussa 1704. † ruttoon Turussa 1710.

Pso: 1:o N.N. († 1685); 2:o Maria Kröger († 1710).

Veli: Rymättylän kappalainen Nils Kellmannus, myöh. Fontelius 1807 (yo 1665/66, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102b; KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän käräjät 27.–28.1.1674 f. 45 (Företrädde Auscultanten i den Kongl. Håffrätt, Wälförsichtigh Arffwedh Grelsson Fontelius, och kärde till Michell Jörensson i Hindzala by och Rymettö Sochen, om det han skall haffua understååt sigh medh hastiga modhe, i Nästförleden Sommars i skuutan på Ståckholms reesan kalla honom 2. gångår till skälm, och een gångh till hundzfådt), Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 1.–3.8.1682 f. 38v (Kaiala Ryttare h:n oplystes nu första gången efter det Kiöp som slutet är emellan Lagläsaren Wählbetrodde Arfwed Fontell och hans Modersyster dygdesamme Matrona Elin Arffwedzdotter (katso 100) d: 28 Maij 1682 hwar emot inthet inspråk giordes); KA mf. ES 1849 (kk 15) Nousiaisten ja Maskun käräjät 30.9.–1.10.1698 f. 324v; KA mf. ES 1850 (kk 16) Nousiaisten ja Maskun käräjät 28.–30.1.1699 f. 189 (Stadz Secreteraren Arfwed Fontell angaf sin förra Landbonde Erich Andersson på Kajala, hwilcken för dhe Tree åhren, han bodt på hemmanet, illa hefdat och bygdt, anhållandes om husesyn); KA mf. ES 1851 (kk 18) Nousiaisten ja Maskun käräjät 16.–17.5.1701 f. 204 (Tridie resan Upbödz Kaijala Rustningz Hemmans Bördz Rätt i Masko Sochn för den Rest som des ägare för detta Secreteraren Arfwed Fontell sig på samkat); KA mf. ES 1851 (kk 19) Nousiaisten ja Maskun käräjät 2.6.1702 f. 171v (Thomas Peerson i Järäis och Lemo S:n gaf tillkänna sig hafwa låtit Citera Secreteraren ifrån Gäfle Stadh Arfwed Fontell som nu bor på Kaijala i Masko S:n till Rätta, angående 2 tun:r Korn och 5 Capp:r Ertter, som Thomas honom länt till uthsäde med mehra, som dem emellan förelupit); KA mf. ES 1924 (mm 11) Ulvilan käräjät 21.–23.1.1678 f. 26, 28v (Hennes Nådes Frw Præsidentinnans Högwälborne Frw Maria Sölfwerhielms Fullmehtige Ehrlig och Förståndigh Arfwed Fontelius); KA mf. ES 1927 (mm 19) Vehmaan käräjät 24.–25.4.1689 f. 68; KA mf. ES 1545 (z 46) Turun RO 16.5.1679 s. 255 (Sahl: Georgij Montans 1635 hoos Præsidentens Högwälborne H: Ernest Johan Creutzes hofmestare Arfwid Fontelius innestående Penningar); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 6.3.1685, Naantalin RO 23.9.1691. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 111 (XXVI), 135 (XXXII), 484 (Tillägg och rättelser. XXXII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 438; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 150; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 2–4. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 180 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 88); V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 123; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 376; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #6G, 874D, 943R, 946G, 2646D, 3750G, 3764G, 3768G; A. Oja, Rymättylän kirkkoherran Simon Matthaein ja hänen vaimonsa sukuperä. Genos 45 (1974) s. 94; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1121R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Fontell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1808>. Luettu 29.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kellmann, Arvid. Georgii. p. 86.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 111.

Fontelius... Arv. Fontell rådman i Åbo 1704. Död 1710 i pesten jemte hela sitt hus.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 484.

Fontelius, Arvid G. [Finl.]. – Föregåendes bror (enl. prot. 8.7.1685). Respondens 1672 u. Jac. Flachsenius.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135.

Tallenna tiedot muistiin