Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1666/67 vapaaherra Axel Creutz Axelius, liber baro 1859. Vht: Turun hovioikeuden presidentti, vapaaherra Ernst Johan Creutz U42 († 1684) ja hänen 1. puolisonsa Anna Kristina Silfversparre. Ylioppilas Turussa 1666/67 [Kreutz] Axelius [L B. _ 89]. — Luutnantti Pohjanmaan jalkaväkirykmentissä 1675, kapteeni s.v. Vänrikki henkikaartissa 1676. Ratsumestari Karjalan ratsuväkirykmentissä 1677. † vankeudessa Viipurin linnassa 12.1693. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107a; KA valtakunnanregistratuura 13.8.1675 f. 179 (Lieutenants Fullmacht för Axell Creutz, under Öfwerste Hagenschölds regemente), 12.9.1677 f. 342 (Till Öfwerste Mellin för Axel Creutz), 1.7.1682 f. 378 (Till Hoff Rätten i Åbo om dhen Excess som Lieutenanten Creutzenberg och Ryttmestar [Axel] Creutz begådt på borgaren i Borgo Hindrich Matzon Wass), 16.5.1691 f. 191 (Till Öfwerste Fritz Wachtmeister swar, ang. Ryttmästaren Axell Creutz), 28.7.1691 f. 346 (Till Öfwersten Fritz Wachtmeister Swar, angående Ryttmäster Creutzes emoth honom föröfwade förgrijpeligheeter), 28.7.1691 f. 349 (Till Landzhöfdingen Lindehielm att förrätta ransakning öfwer Ryttmästaren Creutz förgrijpeligheeter), 5.9.1691 f. 405 (Till Landzhöfdingen Lindhielm om Öfwerste Fritz Wachtmeister och Ryttmäster Creutz), 25.11.1691 f. 614 (Till Landzhöfdingen Lindhielm angående Axel Creutz erhållne dom ... Alldenstund Wij utaf gunst ock mildhet hafwom benådat Ryttmästaren Axel Creutz med lifwet, ock resolverat att han skall sittia fängzlig i tre åhr, ifrån detta dato på Wijborgs Slått, och sedan wara Landzflychtig i tre åhr), 5.1.1692 f. 19 (Till Landzhöfdingen Lindehielm Swar angående Ryttmestaren Axel Creutz). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 116 (XXVII). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 78 (Creutz Tab. IX); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 67 (friherrliga ätten Creutz, Tab. 22); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 238 (Creutz Tab. 31).

Päivitetty 14.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Axel Creutz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1859>. Luettu 7.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kreutz [Creutz], Axelius L. B. p. 89 || Föregåendes bror. Löjtnant och kapten 1675. Ryttmästare 1677. Död 1692 i arrest på Viborgs slott.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 116.

Tallenna tiedot muistiin