Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1666/67 Frantz Albrecht von Stockman Franciscus Albrechtus, nobilis 1876. Vht: Helsingin pormestari Frantz von Stockman († 1656) Hebla Grönfelt tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1666/67 von Stockman Franc. Alb:i _ 90. Ylioppilas Uppsalassa 19.12.1668 Franciscus von Stochman [Studiosi Åboenses]. — Pyrki palvelukseen Uudenmaan ratsuväkirykmenttiin (Claes Ugglan rykm.) 1671. Vänrikki Länsi-Uudenmaan jalkaväkirykmentissä (Philip Sassin rykm.) 1673. Omisti isänperintönä tiloja Porvoon pitäjässä. † 1674. Naimaton.

Serkku: ratsumestari Frans Ludvig Svanström 1877 (yo 1666/67, † 1678).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 184b; KA valtakunnanregistratuura 10.12.1650 f. 602 (Confirmation för Frantz Stockman borgare i Helsingfors på dhe honom inrymbde godz), 10.6.1653 f. 110 (Sköldebreff för Borghmästaren uthi Nyhelssingforss Frantz von Stockman), 14.6.1653 f. 114, 8.7.1655 f. 228 (katso 214), 9.5.1663 f. 94, 10.8.1667 f. 166 (Till Hoffrätten i Åbo, om twisten emillan H. Claes Rålamb och Frantz Stockmans arff:r att medh forderligste giöra Kgl. M:tt der öfwer omständeligh relation), 10.8.1667 f. 168 (Citation för H:r Rålamb vppå Frantz Stockmans samptl. Arffwingar till Octobris månsdt etc.); KA mf. ES 1720 (bb 6) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 25.–26.5.1666 f. 41 (Sahl: Wälb: Frantz Von Ståckmans Arfwingar ... Angående Ånääs Gårdh wedh Bårgå Stadh); KA mf. ES 1722 (bb 10) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.7.1683 s. 81; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 9.2.1656 (Wälb: Frantz Von Stokmans Fullmechtigh wällförståndigh Johan Simonsson Wichman (katso 2683)), Helsingin RO 16.5.1659 (Kom för Rätta Berendt Ludekingk och påminte Rätten om den appellerade Sach emellan hans principalinna wälb: Fru Hebla Grönfält och hennes Syster wälb: Fru Ingebohr Grönfält). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 117 (XXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25 (XXVII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 202; Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 73 (19.4.1671, katso 1674). — E. Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden. SSLS 15 (1890) s. 143; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 438 (von Stockman Tab. I); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 715 (von Stockman); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 205; K. Stockmann, Bröderna Frantz och Jürgen Stockman och deras ättlingar. Uppsatser XIV (2007) s. 92.

Päivitetty 10.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Frantz Albrecht von Stockman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1876>. Luettu 4.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

v. Stockman, Franc... En kvartermästare Frans Stockman, bodde 1691 på Dåvits i Kyrkslätt.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25.

von Stockman, Franc. Alb:i. p. 90 || Son af borgm. i Ny Helsingfors Fr. Albrecht Stockman, adlad 1653; ätten introducerad 1672. Franciscus v. Stockman, student i Upsala 19.12.1668. Ej i ättartaflorna.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 117.

Tallenna tiedot muistiin