Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

29.7.1667 Påhl Heintzius Paulus Matthiæ, Viburgensis 1903. Kotoisin Savitaipaleen Peltolahden kylästä. Ylioppilas Turussa 29.7.1667 Heintzius Paul. Matthiæ Vib _ 93. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1667. d. 29. Julii. Paulus Matthiae Heintzius. Stipendianomus 6.10.1669. Stipendianomus 5.11.1669. Stipendianomus 8.12.1669. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1669. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1670 – kl. 1674. Respondentti 13.12.1672, pr. Petter Bång U182. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1674 – sl. 1675. Respondentti 3.7.1675 pro gradu, pr. Samuel Gyldenstolpe 1427. FM 17.7.1677. — Viipurin triviaalikoulun rehtori 1675. Viipurin lukion kreikan ja heprean kielten lehtori 1676. Jääsken kirkkoherra 1680. Rovasti (1683). † Jääskessä 7.5.1705.

Pso: 1:o Anna Rohianus († 1697); 2:o Katarina Elisabet Harnesksköld († 1699); 3:o Elisabet Pratanus (elossa 1727).

Appi: Ruokolahden kirkkoherra Olof Rohianus U184 († 1673).

Appi: Kemiön kirkkoherra, professori, FM Johan Pratanus 552 (yo 1646/47, † 1676).

Veli: Savitaipaleen kirkkoherra Mikael Heintzius 2070 (yo 1670, † 1718).

Poika(?): Ilomantsin kappalainen Mikael Heintzius 4738 (yo 1703, † 1734).

Pojanpoika: sotatuomari Herman Johan Heintzius 7380 (yo 1748, † 1784).

Sisarenpoika(?): Mäntyharjun kirkkoherra Matias Mollerus 2171 (yo 1672, † 1714).

Vävy: Käkisalmen pedagogion rehtori Gustaf Solitander 4004 (yo 1693/94).

Vävy: Kirvun kappalainen, FM Kristoffer Bonstorph 4149 (yo 1695, † 1720).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 84a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #66; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (6.10.1669, 5.11.1669, 8.12.1669); Kanslianeuvos Georg Lutherin tiedonanto 5.3.2003 (Akianderin (1868) mainitsemaa isäksi sopivaa kauppiasta ei löydy Viipurista eikä liioin vahvistusta sukutarulle); KA valtakunnanregistratuura 20.10.1680 f. 510 (Collation för Paulum Heintzium på Jäskis Pastorat), 19.7.1688 f. 414 (Öppet breef för Kyrkioheerden H:r Michael Heintzio 2070 på een Skatträttigheet aff ett hemman i Wijborgz lähn i Päldolax by ... han jempte sine förfäder uthi samfällte 50 åhr har skattat för ett lijtet hemman i Påldalaxby, Safwitaipall Sochn och Lapwesi härad uthi Wijborgz lähn af 1/12 Skatt), 19.6.1705 f. 232 (Kiörkioherde fullmacht wid Jäskis pastorat för Magister Ernst Gestrinius 3447 ... medelst Paul Heintzii dödelige frånfälle Jäskis Pastorat uti Wiborgz Stifft är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1839 (jj 24) Jääsken käräjät 10.–13.3.1683 s. 117 (Probstens och Kyrckioheerdens M:r Påhl Heintzii drängh), Jääsken käräjät 30.–31.7.1683 s. 133, Jääsken käräjät 20.–22.2.1684 s. 119, Jääsken käräjät 11.–13.11.1684 s. 201; KA mf. ES 1839 (jj 25) Jääsken käräjät 26.–30.1.1685 s. 192, Jääsken käräjät 15.–17.2.1686 s. 202, Jääsken käräjät 2.–3.6.1686 s. 218, 227; KA mf. ES 1839 (jj 26) Jääsken käräjät 3.–5.6.1689 s. 230 (Sedan föreställtes een Löös Kåna och gammal inhyses Qwinna Anni Hindrickz dotter Myckrein i Tallikalaby, hwilken af Probsten och Kyrkioheerden Mag: Påhl Heintzius, är angif:n att bruka widskepeligit läsande på Sallt, men hon nekade sigh, aff något sådhant det ringaste wetta); KA mf. ES 1841 (jj 32) Jääsken käräjät 2.–4.9.1697 s. 129; KA mf. ES 1842 (jj 38) Jääsken käräjät 5.–7.11.1700 s. 162. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 120 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 318, 358, 453, 472, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 81, 107, 178, 236; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 189 (9.5.1697, Præposit. och pastoris i Jäskis Mag. Pauli Heintzij hust. begr. i Jäskis kyrckia. För Klädes Täcket J. R. C. 2:), 195 (26.3.1699, hustru begr. der sammastädes); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 10. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 489; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 323, 326; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 328 ("Mag. Paulus Matthiæ Heintzius, handelsmansson från Wiborg. Traditionen förmäler, att farfadren varit bonde i Kerimäki och hetat Hintsanen." Vertaa Georg Lutherin tiedonanto 5.3.2003 sekä valtakunnanregistratuura 19.7.1688); H. Hornborg, Släkten Heintzius. SSV 9 (1925) s. 42; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #116D, 716R, 1329R, 3837D, 3989G, 4266D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 108; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #301, 757R, 1734R, 3794.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Påhl Heintzius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1903>. Luettu 19.9.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Heintzius, Paul. Matthiae Vib. p. 93 || Vib. 66: 29.7.1667. – Son af handl. Matth. Heintzius i Viborg. Stipendiat 1669–75. Respondens 1670 u. Bång, 1675 u. Sam. Gyldenstolpe. Magister 27.7.1677. Skolrektor och kort derpå gymn. lektor i Viborg 1675. Kh i Jääskis 1680. Död 1705.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 120.

Tallenna tiedot muistiin