Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1667/68 Isak Mansnerus Isaacus Andreæ, Alandus 1935. * noin 1653. Vht: Kumlingen kirkkoherra Anders Mansnerus (Andreas Nicolai, † 1658) ja Anna Danielsdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1667/68 [Mansnerus] Isaac Andreæ Aland _ 94. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1667/68] Isacus Andreæ Mansnerus Alandus. — Finströmin Getan kappalainen 1683. Kumlingen kirkkoherra 1697. † Kumlingessa 1698. ‡ 25.1.1699.

Pso: ~1684 Elsa Brynielsdotter Kiellinus tämän 2. avioliitossa († 1700).

Pson edell. aviomies: Getan kappalainen Hans Ekeroot 978 (yo 1653, † 1683).

Appi: Sundin kirkkoherra Bryniel Kiellinus 322 (yo (1643), † 1675).

Veli: Föglön kirkkoherra Daniel Mansnerus 1297 (yo 1658/59, † 1710).

Poika: Kumlingen kirkkoherra Bryniel Mansnerus 4990 (yo 1707, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 126b; HYK ms., Bor. osak. matr. #131; KA valtakunnanregistratuura 26.2.1697 f. 56 (Kyrkioherde Fullmackt för Isaac Mansnerus på Kumblinge Pastorat ... medelst Niclas Grubs 1371 befordran till Hammarlandz Pastorat, Kumblinge Församling på Åland kommer at blifwa ledig), 1.6.1699 f. 185 (Till Landzhöfdingen Bure Mut: mut: Till Cammar Collegium att Kyrkioheerden Mansneri Enkia får efftergifft på 42 D:r 8 öre Silf:m:t), 1.6.1699 f. 186; KA mf. ES 3236 (Åland 9) Sundin ylim. käräjät 7.8.1687 (uppå begäran af Ehrewyrdige Kyrkioherden i Sund H: Lars Kiellino, och Kyrkioherden i Mörskum H: Jona Wernstadio, öfwer den twist de hade med sin Syster och Swägerska hustru Elsa Kiellina om Arff), Finströmin käräjät 31.3.1690 (Cappellanen H: Isac Mansnerus), Sundin ja Saltvikin käräjät 4.2.1691 (Fordrade hustru Elsa Kiellina å sin Systers J: Christinas wägnar); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Finströmin käräjät 22.–23.8.1694 s. 159, Finströmin käräjät 13.–15.2.1695 (katso 1996), Finströmin käräjät 25.–26.11.1695, Finströmin ja Getan käräjät 16.–18.3.1696 (wådeld); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Finströmin ja Getan käräjät 15.–17.3.1698 (Af Sahl: H:r Isach Mansnerus är för en tijd sedan een Lijten Sqwalterqwarn j Olsnäs wedh Cappellans bohlet opsatt), Finströmin käräjät 26.–28.9.1698 (Cappellans Boställe, katso 2879). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 121 (XXVIII). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 6, 22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1412D, 1458D; O. Rundt, Kyrkoherden Bryniel Kiellins efterkommande. Genos 58 (1987) s. 215.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Mansnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1935>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mansnerus, Isaac. Andreæ Aland. p. 94 || Bor. 131. – Hans bror p. 60. Född 1653. Kpl i Finström o. Geta 1683. Kh i Kumlinge 1697. Död 1698.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 121.

Tallenna tiedot muistiin