Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

7.8.1668 Gustaf Stare Gustavus Eliæ, Viburgensis 1958. Vht: Turun hovioikeuden asessori Elias Stare (Elias Haraldi, yo Uppsalassa 27.8.1642, aateloituna 1686 Starensköld, † 1692) ja Anna Mårtensdotter Mums tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 7.8.1668 Staare Gust. Eliæ Vib _ 95. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1668. d. 7. Aug: Gustavus Eliae Staare. — Elossa 1672. † (1696).

Serkku: revisiosihteeri Johan Krook, v:sta 1674 Gyllenkrok 1929 (yo 1667/68, † 1710).

Veli: kapteeni Kristoffer Stare, v:sta 1686 Starensköld 2920 (yo 1681).

Veli: everstiluutnantti Johan Stare, v:sta 1686 Starensköld 2921 (yo 1681).

Lanko: Someron kirkkoherra Jakob Ritz 2535 (yo 1677, † 1739).

Lanko: Turun hovioikeuden varapresidentti Anders Munster, aatel. 1726 Munsterhjelm 2794 (yo 1679, † 1748).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 179a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #72; KA valtakunnanregistratuura 6.12.1650 f. 596 (Fullmacht för Cantzlisten Elias Haraldson, at wara Landz Secreterare widh Wijborgz Slott), 6.12.1650 f. 597, 8.8.1663 f. 273 (Confirmation för Regementz schrifwaren Otto Botolfsson (katso 2701) på een Tompt i Wijborgz förstadh ... han A:o 1659 monde sigh tillhandla af Elias Haraldsson hans gård vthi Wijborgz Norre förstadh, som eliest kallas Sikanehmi, belägen), 16.8.1671 f. 125 (Till H:r Lorentz Creutz för Häradzhöffdingen Elias Haraldssohn), 14.10.1675 f. 394 (Öppet Bref för Elias Haraldson på första löösfallande Assessorat i Åboo Hoffrätt), 24.5.1679 f. 442 (Vocation till Elias Haraldsson, att wara Assessor i Åbo Hofrätt), 24.5.1679 f. 443, 9.9.1686 f. 464 (Skiöldebref för Assessoren Elias Haraldsson Stahrenschiöldh), 9.9.1686 f. 466 (Till Hoff Rätten i Åbo att præsentera Elias Haraldsson när som något ställe i Secunda classe skulle blifwa der vacant), 30.5.1688 f. 296; KA mf. ES 2002 (oo 3) Joroisten käräjät 27.6.1653 (Maiorens Wälb: Gerhardt Lefwes fulmehtige Secreteraren Wälbetrodde Elias Stare); KA mf. ES 1834 (jj 6) Viipurin pitäjän käräjät 28.–29.7.1652 f. 337v (Landz Secreteraren W:tt Elias Staare äger 3/4 Skatt uthj Hannuckala by), Viipurin pitäjän käräjät 7.–8.6.1653 f. 375v, Rannan kihlakunnan käräjät 22.–23.9.1653 f. 412; KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 7.–8.12.1655 f. 209, Viipurin pitäjän käräjät 3.–4.12.1659 f. 571v; KA mf. ES 1836 (jj 14) Viipurin pitäjän käräjät 13.–15.12.1660 s. 91 (Innehades af Häredzhöfdingen Elias Haraldsson ett kiöpebreff Daterat Wijborgh den 5 Sept: 1660 där uthi förrige Corporalens Sal: Jacob Jacobssons Enkia Hustru Margreta Anders d:r haf:r i Rätte kiöp opdragit och försåldt till ber:de Häredzhöfdinge sitt Skatte hemman och egen bördz Rätt Alakiriola af ½ Skatt, huilket henne af hennes Sahl: man ber:de Jacob Jacobsson i Mårgongåfua gifuit och sålunda henne, såssom barnlöös, tillfallit är, för 220 RD:r, Altså opbödz samme Alakiriola hemman förste resan, och fans ingen som der emot klandrade); KA mf. ES 1837 (jj 17) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.2.–2.3.1672 s. 2 (Dom:us Gustavus Eliæ, såssom een Fullmächtigh aff Rådmannen Sven Modero 1277); KA mf. ES 1838 (jj 23) Ruokolahden käräjät 18.2.1682 s. 4 (Stadz Casseurens Sahl: Harald Eliæssons Enckia, Gudfruchtige hustru Maria Haria); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 19.–23.10.1696 s. 151. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 125 (XXIX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 11. — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 550 (Starensköld Tab. 1).

Päivitetty 3.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Stare. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1958>. Luettu 7.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Staare, Gust. Eliae Vib. p. 95 || Vib. 72: 7.8.1668. – Väl son af Elias Stare, landssekr. i Viborgs län, sist assessor i Åbo hofrätt, adlad (1686) Starensköld, († 1692). Jfr p. 149.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 125.

Tallenna tiedot muistiin