Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1641 Johan Ekeroth Johannes Martini, Alandus 199. Vht: Sundin kirkkoherra Mårten (Martinus Clementis, † 1654) ja Margareta Larsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1641 [Ekerot] Joh. Martini [Aland _ 11]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1641/42] Johannes [Martini Ekeroot, Alandensis.]. — Sundin Vårdön kappalainen 1654. Finströmin kirkkoherra 1675. † Finströmissä 1681.

Pso: 1:o (jo 1654) Margareta († ~1660); 2:o (jo 1664) Brita (elossa 1683).

Veli: talollinen Sundissa Måns Ekeroth 198 (yo 1641).

Sukulainen: Finströmin kirkkoherra Karl Hasselgren 63 (yo 1640, † 1675).

Vertaa: Sigtunan kirkkoherra Lars Ekroth U458 († 1739).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; HYK ms., Bor. osak. matr. #17; KA valtakunnanregistratuura 21.7.1669 f. 142 (Öpet breff på hemmanet Wårdöö till Capelans bohl i Sund), 29.7.1679 f. 510 (Till Biskopen i Åbo för Regiementz Presten Christophorus Undenius 1803 angående Finströms pastorat ... dhen för tijden uthi Finström på Åhland warande Pastor H:r Johan Martini skall wara till en så hög ålder kommen at han nu mehra lährer finnas oförmögen till at med sådan Ifwer och Nijt som för dhetta stå bem:te sin Försambling före); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Sundin käräjät 20.9.1658 f. 156v (Sacellanus H: Johan); KA mf. ES 3234 (Åland 7) Sundin käräjät 15.3.1667 f. 174 (Wardt uthaf Capellanen H: Johann Ekeroot optedt een Copia af Kongl: Maijtt:s opå Åbo Stiffts Prästerskapets postulater, gifne resolution, dat: Stockholm d: 29 Novembris A:o 1660); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Sundin käräjät 10.3.1670 f. 25 (Wyrdige Kyrkioheerden, H: Bryniel Kiellinus anklagade Simon Erikzson j Löfwöö /: uthj Prästerskapetz deputerade Fullmächtiges, Mag: Georgij Prytzes Närwaru :/ huru han å näst före wekne Kyndermessodagh, då Pastor kom til Capellet, til at förhöra någon Träta, eller otienlige Ordh, som Simon skulle hafwa fällt emot Capellanen, H: Johannem Ekeroot, sampt hans Hustru, enkannerligen kallat H: Johans Hustru, een Lögnerska, offentligen j Capellet, på Dominica 1. post Epiphan.). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 13 (II); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 328; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 296, 395 (1.9.1675, ... Her Jon Ekerot ... är den framledne Kyrkioherdens [Carolus Petri Hasselgren] Släkt ...). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 4, 11; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2917D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 92; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3491G.

Päivitetty 22.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ekeroth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=199>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ekerot, Johannes Martini Aland. p. 11 || Bor. 17. – Föregåendes bror. Kpl i Vårdö 1652. Kh i Finström 1675. Död 1681.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 13.

Tallenna tiedot muistiin