Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1669 Per Gammal Petrus Gabrielis, Ostrobotniensis 2030. * noin 1653. Vht: Vöyrin kirkkoherra Gabriel Gammal (Gabriel Matthæi, yo Uppsalassa 8.2.1620, † 1664) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Persdotter Forselius. Ylioppilas Turussa sl. 1669 [Gammal] Petrus Gabrielis _ 99. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1669] Petrus Gabrielis Gammal. | Sacellanus in Wörå 1685. Obiit 1701. — Vöyrin pitäjänapulainen 1674, kappalainen 1685. † Vöyrillä 18.5.1701.

Pso: Margareta Gabrielsdotter Peldan († 1719).

Appi: Ilmajoen kirkkoherra Gabriel Peldanus 928 (yo 1652, † 1699).

Velipuoli: sotilaspappi Esaias Gammal 377 (yo 1644, † 1653).

Poika: Össebyn komministeri Gabriel Gammal 4233 (yo 1696, † 1749).

Poika: ylioppilas Per Gammal 5140 (yo 1710).

Vävy: Uudenkaarlepyyn pitäjänapulainen Johan Degerman 4979 (yo 1707, † 1734).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 70b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #206; KA mf. ES 2079 (ss 3) Vöyrin ylim. käräjät 8.4.1675 s. 299 (medhielparen H:r Peer); KA mf. ES 2081 (ss 4) Vöyrin käräjät 2.–4.3.1682 s. 128 (Gudz ordz medh hielpare, utj denne försambling, Wällärde H:r Peer Gammal, högeligen beklagade huruledes gamble Såldaten Johan Joonsson j Bergby, honom utj hans Embete förklenat, och till hans ähra och redeligheet angripit hafwer, Begärandes han derföre plichta måtte), Vöyrin käräjät 31.8.–2.9.1682 s. 66; KA mf. ES 2082 (ss 8) Vöyrin ylim. käräjät 8.11.1686 s. 273; KA mf. ES 2083 (ss 12) Vöyrin käräjät 8.–11.8.1690 s. 217 (Cappellanen wördige och Wällärde H: Petrus Gammall föredrogh Rätten huruledes honom till Cappellans bohl är anslagit Sahl: Befalningzmans Hans Tadmans (katso 3732) 1 Mant:s hemman beklagandes att hemmanet till dess bygnad ähr så förfallet att han snart sacht icke haar huus åth sin Booskap); KA mf. ES 2083 (ss 13) Vöyrin käräjät 23.–25.2.1691 s. 323 (Capellanen Wördige och Wällärde H:r Peer Gammal föredrogh huruledes dedt honom till Cappellans bohl anslagne 1 Mantahl Wöroborgh, beståår aff swagt Muhl beete och ingen Skogh och gården aldeles boofällig, föreslåendes bättre lägenheet wara i Röökiö och Närmare Kyrckian); KA mf. ES 2084 (ss 14) Vöyrin käräjät 11.–12.2.1692 s. 182, 191; KA mf. ES 2084 (ss 15) Vöyrin käräjät 6.2.1693 s. 223; KA mf. ES 2084 (ss 16) Vöyrin käräjät 12.1.1694 s. 46; KA mf. ES 2085 (ss 18) Vöyrin käräjät 15.2.1696 s. 280 (Capellanen Wyrdige och Wällärde H:r Pehr Gammall beswärade sigh öfwer Henrich Bagge i Rökio, för dedt han skall honom medh åthskillige Skiäls ordh öfwerjhlat), Vöyrin käräjät 19.8.1696 s. 67; KA mf. ES 2087 (ss 20) Vöyrin käräjät 22.–23.8.1698 s. 213, 232; KA mf. ES 2087 (ss 21) Vöyrin käräjät 19.–20.1.1699 s. 101 (Sacellanus Loci Wördige och wällärde H:r Pehr Gammal upwijste ett Honom och Johan Nillson i Mäkipää emellan uprättade Contract, Angående Wöråborgz Crono Hemmans besittiande medelst hwilket Contract, Hans wyrdigheet 1697 Hemmanet emottaget); KA mf. ES 2088 (ss 22) Vöyrin käräjät 8.–9.2.1700 s. 276 (Capellanen härsammastädes wördige och wällärde H:r Petrus Gammal, tilltalte sin Swåger Sacellanum wid Åhrawais Capell, H:r Johan Ruuth 570 angående någre twistige Räckningar som dhee sigh emellan hafwa ... befans första twisten beståå der uti, att parterne om den wijd Sommar Tinget 1698 ingångne Förlijkningen äro Oenige ... befinnes att H:r Pehr 1:o uthi 17 åhrs tijd uthi H:r Johans gård hafwer boodt, Och 2:o ...); KA mf. ES 2089 (ss 23) Vöyrin käräjät 13.2.1701 s. 137 (skyldig till Cappellanen Wällerde H:r Pettrus Gammal), Vöyrin käräjät 5.9.1701 s. 1091 (H:r Gabriel Gammal för detta Cappellanens Sahl: Pehr Gammals Sohn); KA mf. ES 2089 (ss 24) Vöyrin käräjät 6.–7.3.1702 s. 389 (Dygdesamme Matrona Margeta Peldan ... Sahl: H:r Pehr Gammal), 420; KA mf. ES 2090 (ss 24) Vöyrin käräjät 12.–13.8.1702 s. 801; KA mf. ES 2090 (ss 25) Vöyrin käräjät 6.–7.2.1703 s. 121 (Mag:r Isaac Wasbohm 4159 hwilken är befullmechtigat upå Caplans tiensten här i Sochnen effter Framleedne H:r Pehr Gammal); KA mf. ES 2091 (ss 26) Vöyrin käräjät 9.3.1704 s. 465; KA mf. ES 2091 (ss 27) Vöyrin käräjät 30.1.1705 s. 1031; KA mf. ES 2092 (ss 28) Vöyrin käräjät 10.–11.9.1706 s. 754; KA mf. ES 2095 (ss 34) Vöyrin käräjät 14.–15.3.1712 s. 477 (Capellanens Sal: H:r Petri Gammals Enckia dygdesamma hustru Margreta Peldana som täncker uptaga 1 M:l Ödes hemman i Kåskby Grannas ben:d anhölt om nödige Frijheetz åhr till dess uprättande), Vöyrin ylim. käräjät 7.4.1712 s. 507. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 128 (XXX); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 251 (22.7.1665); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #206. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 83, 85; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 400 (Gammal Tab. 34); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4055D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2333.

Päivitetty 8.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Gammal. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2030>. Luettu 2.4.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gammal, Petrus Gabrielis. p. 99 || Ob. 206: 1669. – Son af kh i Vörå Gabr. Matth. Gammal († 1664). Kpl i Vörå 1685. Död 1701.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 128.

Tallenna tiedot muistiin