Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1669 Petter Petraeus Petrus Zachariæ, Vermlandus 2051. * Filipstadissa noin 1645. Vht: Filipstadin komministeri Zachris Petraeus (Zacharias Olai, yo Uppsalassa 3.1622, † 1690) ja Barbro Jonsdotter Fernell. Ylioppilas Turussa sl. 1669 [Petræus] Petrus [Zachariæ _ 100]. Vihitty papiksi Karlstadin hiippakunnassa 1676. — Armovuodensaarnaaja Väsessä 1676. Visnumin komministeri 1678, erotettu salavuoteuden takia 1688. ‡ Filipstadissa 22.4.1691. Naimaton.

Setä: Turun piispa, FM ja TT Eskil Petraeus U1 († 1657).

Veli: Filipstadin komministeri Johan Petraeus 2052 (yo 1669, † 1733).

Lanko: Ekshäradin komministeri Olof Flognaeus 646 (yo 1648, † 1699).

Lanko: Brattforsin komministeri Magnus Rundqvist 2773 (yo 1679, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 20.3.1675 (Studenten Petrus Petræus framträdde beswärandes sigh öf:r Rådhm: Erick Clemetsson, at såssom han är Sahl: Borghmestarens Michel Zachrissons 214 barns förmyndare, och dy skulle uthi änckians frånwaro hafwa försorgh om hennes huus, lijckwähl intet will gifwa honom matten till änckians heemkompst, el:r betahla honom hans löhn för præceptoratet uthan uppeholler honom ifrån sina Studier, uthi stoor wederwärdigheet stadder), Helsingin RO 27.3.1675, Helsingin RO 29.3.1675, Helsingin RO 18.10.1675, Helsingin RO 20.10.1675, Helsingin RO 23.10.1675 (Öfwersågz den twistige saak emellan Studenten Petrum Petræj kiärandhe och Borghmest:s Sahl: Michell Zachrissons 214 Enckia h:o Maria Allstedt igenom sin Son Stud: Michaelem Michaelis 2147 swarandhe angåendhe 2½ åhrs Löhn han fordrar för det han præceptorerat för hennes barn 2½ åhr, 167 d: 1½ ör, huar uppå denne Rächningh som föllier blef affattat ...), Helsingin RO 25.10.1675; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 20.11.1673 (Förekom Stadzwachten Giöstaff Hindrichsson, Erich Hindersson, Erich Hansson, och Matz Erichsson, och anklagadhe Studenterna Petrus Petræij, Magnus Hereus 2270, och Cantzlij Skrifwaren Elias Hindersson, i dett att dhe förledne Söndagz om Natten emellan klåckan 12 och 1 hadhe jagat effter däm dän Eena Gatun up och den andre neder medh Skrij och ropande, Skellandes däm för Hundzfoutter och Skelmer, Såsom och Slagit någre af Bårgerskapetz fönster Sönder, begerandes att dhe måtte för Sådan öfwerwåldh plichta). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129 (XXX). — A. Edestam, Karlstads stifts herdaminne II (1965) s. 311.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Petraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2051>. Luettu 7.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Petræus, Petrus Zachariæ. p. 100 || Son af kmn i Filipstad, Karlstads stift, Zach. Petræus († 1678, bror till bsk). Student i Åbo 1669. Pvgd i Karlstad. Kmn i Visnum 1678. Afsatt för hor. Död 1691.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129.

Tallenna tiedot muistiin