Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1669/70 Nils Ringius Nicolaus Nicolai, Fenno 2059. * noin 1649. Vht: Korppoon kirkkoherra Nils Ringius (Nicolaus Magni, † 1649) ja Susanna Jönsdotter. Ylioppilas Turussa 1669/70 Ringius Nic. Nicolai Fenn _ 100.

Veli: sotilaspappi Måns Ringius 1023 (yo 1654).

Kaima: kihlakunnantuomari, FM Nils Ringius, aatel. 1687 Lindcrantz 2084 (yo 1670, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; KA mf. ES 1963 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 5.–6.3.1675 f. 67v (Wällb: Fru Efwa Magdalena Richters (katso 1983) gårdzfougde Nils Ringh); KA mf. ES 1964 (nn 6) Kangasalan käräjät 23.–25.11.1682 s. 855 (Upbördzskrijfwaren Nils Ringh anklagadhe Christer Sigfridsohn iffrån Rautia som skulle han honom senaste söndagen medh olijdhelige ordh uppå Kyrckiobaken uti Sahalax öfwerfallit, som är tiuff, skählm och pahantäckiä, begärte han dherföre måtte straffas; Här emot Exciperade Christer seiander sig alldrigh sådant sagdt, eliest anfodrar Ringen gieldh aff Christer uppå Hindrich Johan Quantz wegnar, som ennu icke dhem emellan sluten war); KA mf. ES 1965 (nn 7) Lempäälän käräjät 2.8.1686 s. 143 (Uppbördzskrijfwaren Nils Ring ifrån Tafwastehuus lähn ... opå för detta befallningzmans Wälbet: Gustaf Gaddes wegnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129 (XXX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 27 (XXX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. (95); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 150 (1668:II), 153 (1670:I, pro vale).

Päivitetty 15.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Ringius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2059>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ringius [Lindecrantz], Nic. Nicolai Fenn. p. 100 || Hans far kh i Nykarleby († 1680); se i I. I ättartaflorna (och här ofvan i XIV) orätt, att han var son af kh i Korpo Nic. Magni Ringius († 1649; egde veterligen blott 2 söner, Magnus o. Petrus) och född posthumus. Född 1649. Student i Upsala och 1670 i Åbo. Respondens 4.2.1671 u. Miltopæus, 15.6.1672 (kallande sig „Comitis Claudii Tott alumnus“, till hvilken ock dedik.) pro gradu u. Jac. Flachsenius. Magister 4.6.1672 (sål. före sin gradual disp.). Depositor 9.10.1673. Nämd i prot. 2.8.1671 etc. E. o. juris professor 1678. Häradsh. i Hattula o. Raseborgs härader 1681. Adlad 1687: Lindecrantz. Död 1692; begrafven i Pojo kyrka, der hans vapen, och i hvilken socken han egde Sällvik. Hvarför i Index kallad Fenn., då han för öfrigt (i disp. etc) heter Ostrob.? Jfr ock här efteråt i XXXI.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129.

Ringius, Nic... Att han var yngsta son af kh i Korpo säges uttryckl. i domkap. prot. 9.7.1659 där Gust. Bjelke (frih. till Korpo etc.) begär djeknepengar för honom, hvartill svaras, att gossen bör först sättas i skolan. Således mycket möjligt att han var född (posthumus) 1649 och i så fall densamme som sedan adlades Lindecrantz. Af andra skäl synes dock troligare att Lindecrantz är = Nic. Ringius Ostrob. i XXXI; Korpoensens öden bli då okända.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 27.

Tallenna tiedot muistiin