Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1670 Johan Liliewan nuorempi Johannes Johannis, Alandus 2073. Vht: Nauvon kirkkoherra, FM Johan Liliewan 684 (yo 1648/49, † 1668) ja Katarina Murenius. Ylioppilas Turussa kl. 1670 [Lilievan] Johan [Johannis _ 100]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1669/70] Johannes [Johannis Liliewahn, Aland.] | Pædagogus Alandiæ. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1674 – sl. 1676. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1677 – sl. 1680. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1681 – kl. 1692. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Paraisilla) 14.10.1706. — Turun katedraalikoulun alin kollega 1692. Tuli heikkomieliseksi 1694, mutta toipui. Ahvenanmaan pedagogi Sundissa 1697. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714), elossa siellä 1720.

Pso: 1701 Lisbeta Eriksdotter.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 116b; HYK ms., Bor. osak. matr. #138, tilikirja s. 24 (1670: 31: Martij. Johannes Liliewaan Alandensis); HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 171 (13.5.1693, Margeta Larsdåtter ... lägersmåhlet), 187 (27.5.1693); KA mf. ES 1848 (kk 11) Korppoon käräjät 14.–15.9.1694 f. 150 (Förekom Sahl: Kyrckioheerdens i Nagu H:r Johan Lilliewans Efterlefwerska dygdesamma Matrona hustro Catharina Boosdotter ... hennes Sons, som ähr Collega wedh Doom Scholan i Åbo Wällärde H:r Johan Lilliewahns Böcker); KA mf. ES 3239 (Åland 13) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 25.–26.9.1705 s. 67 (Pædagogus widh Castellholms skohla Dom: Johannes Lillievahn); KA mf. ES 3240 (Åland 14) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 21.–22.8.1707 s. 454; KA mf. ES 3241 (Åland 15) Jomalan käräjät 31.1.1710 s. 227 (Scholmästaren Wyrdige och Wähllärde H:r Johan Lillievahn inlade en Specification på dem som woro h:m i denne Sochn Skylldige på hans schole Räntor); KA mf. ES 3243 (Åland 17) Sundin käräjät 21.–22.6.1714 s. 76 (Skohlmestaren H:r Johan Lilliewahn inlade een Specification), Jomalan käräjät 24.–26.6.1714 s. 102. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129 (XXX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 237, 344, 362, 429, 433, 475, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 11, 35, 111, 241, 293, 325, 383, 408, 470, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 7, 67, 91, 156, 179, 264, 317, 395, 430, 514, 572; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 27, 55, 143, 146, 152, 157, 205, 263, 335, 342, 373, 397, 404, 405, 406, 410, 494, 509, 516, 519, 520, 522, 525, 531, 544, 581, 600, 623; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 311–312 #313 (9.10.1694); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 148 #376; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 155 (1671:I), 156 (1671:II), 157 (1672:I), 158 (1672:II), 159 (1673:I). — C. Ramsdahl, »Landsens skola.» Åländsk odling (1943) s. 32; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 53; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2462 (1714), 3397 (1715), 4550 (1716), 5105 (1717), 5736 (1719), 6028 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1043.

Päivitetty 5.12.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Liliewan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2073>. Luettu 28.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lilievan, Johan. Johannis. p. 100 || Bor. 138: pædagogus Alandiæ. – Hans far p. 34. Student 31.3.1670. Stipendiat 1674–16.11.1692, då afföres, emedan utn. kollega i Åbo skola. Ofta nämd i prot. för ruskigheter. Blef sinnessvag 1694.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129.

Tallenna tiedot muistiin