Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1670/71 Abraham Agricola Abrahamus Christierni, Uskelensis 2089. * noin 1656. Vht: Uskelan kirkkoherra Krister Agricola 415 (yo (1644), † 1669) ja Brita Forsenius. Ylioppilas Turussa 1670/71 [Agricola] Abraham [Uskel _ 103]. Vihitty papiksi 1678. — Tukholman suom. seurak. komministeri 1680 (ehkä sitä ennen kirkkoherran apulainen siellä 1678). Uskelan kirkkoherra 1683 (virkaan 1685). Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1691 ja 1697. Valtiopäivämies 1697. ‡ Uskelassa 13.2.1706.

Pso: Margareta Andersdotter (elossa 1720).

Poika: ylioppilas Anders Agricola 4062 (yo 1694/95, † 1741).

Poika: Getan kappalainen Sven Agricola 4666 (yo 1702, † 1759).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 3a; KA valtakunnanregistratuura 4.5.1706 f. 356 (Kyrkioherde fullmacht på Uskela Pastorat uti Åbo Stifft för Regements Predikanten under Åbo och Biörneborgz lähns Cavallerie Regemente, wällärde Gabriel Escholin 3320 ... medelst Abraham Agricolæ dödelige frånfälle Uskela Pastorat i Åbo Stift är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1750 (cc 13) Halikon ja Uskelan käräjät 29.–31.1.1685 f. 38 (Coadjutoren Wällärde H:r Påål Salovius gaaf Rätten tillkenna, huru såsom nästkommande Walborgis fordom Kyrkioherdens i Uskela församblingh Sahl: H:r Jacob Collini Nåde Åhr exspirerar, då Wördige och Wällärde H:r Abraham Agricola som Designatus Pastor till succession anträder); KA mf. ES 1757 (cc 32) Halikon ja Uskelan käräjät 30.9.–1.10.1704 s. 359 (Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Abram Agricola anklagade huru såsom för honom uppå dhes Rusthåll Ingeris förmedelst en Skadelig wådh eldh en Stor Bygning ... så wähl som 2. st. Bodar ... blifwit till Aska lagt); KA mf. ES 1889 (ll 21) Ylim. käräjät Uskelan Lopen kylässä 29.2.–1.3.1704 s. 160–171 (emellan Kyrckioherden dersammastädes Ehrewyrdige H:r Abraham Agricola kierande, och Inspectoren Wälbetrodde Ernest Grabbe swarande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 131 (XXXI). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 425; B. Schlegel och C. A. Klingspor, Svenska adelns ättar-taflor (1875) s. 3 (Agricola Tab. 4); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 257 (Leijonmarck Tab. IV); G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 107; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #990D, 3363D, 3364D, 4059D; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 71; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2477 (1714, leski?), 3410 (1715, leski?), 4559 (1716, leski?), 5711 (1719, leski?), 6032 (1720, leski Margareta Andersdotter); L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 8.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Agricola. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2089>. Luettu 4.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Agricola, Abraham. Uskel. p. 103 || Hans bröder i IV och XXV; således farbror(!) till föreg. Född 1656. Tjenstgjorde i Sth. Kh i Uskela 1683. Död 1706.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 131.

Tallenna tiedot muistiin