Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1670/71 Henrik Sass Henricus Henrici, nobilis 2103. Vht: tilanomistaja Perniön Melkkilässä ja Liivinmaan Sassenhofissa, everstiluutnantti Henrik Henriksson Sass († 1684) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Patriksdotter Ogilwie. Ylioppilas Turussa 1670/71 [Sass] Henric [Nobiles _ 104]. — Kornetti (1681). Ratsumestari. Omisti Kokemäen Vuolteen. † ehkä isonvihan aikana. Naimaton.

Veli: kapteeni Patrik Sass 2102 (yo 1670/71, † 1700).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 170b; KA valtakunnanregistratuura 30.12.1684 f. 855 (Till Landzhöffdingen Creutz, för Cornetten Hindrich Sass och hans Syskon ... Efftersom I uthi Ehrt bref aff d. 29 Novembr. berätten, att Cornetten Hindrich Sass, som i sista feigde i Skåne, främbre dehlen af bägge dess fötter ähr affrussne, äger allenast ett lijtet Sätherij ben:dt Woltis i Biörneborgz lähn i Nedre Sategunda häradh och Cuhmo Sochn, hwilket genom reductionen honom ähr frånkiendt, men ännu icke på någon indehlt; Ty hafwe wij icke allenast nådigst effterlåtit honom dhet samma att behålla i sin lijfztijdh oqwaldt; uthan Wij gifwe och af serdeles nåder honom och hans Syskon alldehles effter de 608 D:r Sölf:r M:tz böther, för Adelens Rusttiänsts utheblifwande, hwarföre dheras endaste Sätherij Mälkila ähr graverad); KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 21.–22.2.1681 s. 21 (Woltis Gårdh); KA mf. ES 1926 (mm 14) Kokemäen käräjät 26.–28.9.1687 s. 285. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 420. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 375 (Sass Tab. III); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 699 (Sass Tab. 2); T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 948 (Sass Tab. 2).

Päivitetty 7.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Sass. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2103>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Sass, Henric. Nobilis. p. 104 || Föregåendes bror. Ryttmästare.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133.

Tallenna tiedot muistiin