Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1671 Karl Freese Carolus Laurentii, Ostrobotniensis 2110. * noin 1653. Vht: Kaarleporin kreivikunnan vouti Lorentz Freese († 1655) ja Margareta Håkansdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1671. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1671] Carolus Laurentii Botniensis. Respondentti 10.1674, pr. Samuel Gyldenstolpe 1427. — Vaasan kaupunginkirjuri 1673. Turun hovioikeuden asianajaja 1674. Kymin tuomiokunnan lainlukija 1675–80. Käkisalmen pormestari 1682. Käkisalmen tuomiokunnan tuomari 1696. ‡ Käkisalmella 11.1.1710.

Pso: Alitza Hansdotter Phoenix († 1728).

Isäpuoli: Uudenkaarlepyyn kappalainen Erik Florinus 873 (yo 1652, † 1678).

Poika: kihlakunnantuomari Lorentz Freese 4658 (yo 1702, † 1728).

Poika: kihlakunnantuomari Johan Freese 5007 (yo 1707/08, † 1748).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #214; KA valtakunnanregistratuura 15.11.1681 f. 773 (Till Åboo Hoffrätt om förklaring uthi Carl Freses saak), 22.2.1682 f. 154 (Fullmakt för Carl Frese, at wara Borgmestare i Kexholms Stad), 19.9.1682 f. 615, 22.7.1696 f. 398 (Häradzhöfdinge Fullmacht för Carl Frese ... förmedelst Johan Ehrenroots 445 dödelige frånfälle, Häredzhöfdinge beställningen uthi Kexholms Lähn ähr kommen at blifwa ledig), 16.10.1696 f. 570 (Bårg Mästare Fullmackt för Mårten Falck 2402 ... medelst Carl Freses befordring til Häradshöfdings Ämbetet des förträdde Bårgmästare beställning i Käxholms stad är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 2010 (oo 20) Rantasalmen käräjät 28.–29.5.1706 s. 108 (Saken angående bem:te Capellans [Augustus Hoppenstång U514] förmente prætension på däss återstående Præceptors lön hoos H:r Häradzhöfdingen Frese, för den tijd han wid Upsala Academia skall hafft wälbem:te Häradzhöfdingens Barn under sin information); KA mf. ES 2029 (rr 7) Pietarsaaren pitäjän käräjät 18.–19.4.1650 f. 127 (Lorentz Freess, Welb:ne Fru Gyrwill Påsses Fullmächtige); KA mf. ES 2029 (rr 8) Kaarleporin kreivikunnan käräjät 23.–24.2.1654 f. 321 (H:s N:es [Greff Claudij Tottz] Befallningzman S:r Lorentz Freese); KA mf. ES 2030 (rr 9) Uudenkaarlepyyn käräjät 5.–6.11.1655 f. 139 (Knut Larsson S. Frijsens drengh i Carleborgh, katso 1535); KA mf. ES 1797 (gg 7) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 13.–18.2.1688 f. 22v (Lieutnanten Edle och Wälb:ne Christer Hindrich Bock kom för Rätta och begärte uthslagh på den injuriæ saaken, som han på Extraordinarie Häredz Tinget d: 18 Januarij Nästförledne emoth några sina Arende Bönder här i Tiurala Sochn haar andragit och då för deeres absence blef till ett annat Ting opskutit, att afhielpas ... Till frågan hwem som skrifwit deeres [Bönders] Suppliqve? R:de Simon Iliäin, een Student på Sikaniemj wedh Kexholm, som hadhe logerat hoos Anders Johansson Pirhoin, hwars Nampn han eij wiste; Några andra meente att han heeter Ericus och wore i skyldskap med Borgmestaren Carl Frese). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 131 (XXXI); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #214; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 15. — K. V. Åkerblom, Stadsskrivare i Vasa på 1600-talet. SSV 10 (1926) s. 398; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 377; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 46; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1333aR; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1725R.

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Freese. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2110>. Luettu 22.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bothniensis, Car. Laur. Ob. 214: 1671. – En Fortelius?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 131.

Tallenna tiedot muistiin