Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1671 Gabriel Rothovius Gabriel Gudmundi, Aboensis 2118. Vht: Föglön kirkkoherra Gudmund Rothovius 115 (yo 1640, † 1691) ja Katarina Borgensius. Turun katedraalikoulun oppilas (1670, cl. rect. circ. super., Gabriel Gudmundi Aboens.) – 18.2.1671 (testim. [depositi]). Ylioppilas Turussa kl. 1671 [Rothovius] Gabriel [Gudmundi Aboens _ 104]. — Föglön kirkkoherran (isänsä) apulainen 1683, vt. kirkkoherra siellä 1692–93. † Föglössä 1694.

Pso: 1684 Kristina Andersdotter Mansnerus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Eckerön kappalainen Gustaf Hamnodius 1158 (yo 1656/57, † 1734).

Poika: kirjuri Gabriel Rothovius 4988 (yo 1707).

Poika: Hammarlandin kirkkoherra Gudmund Rothovius 4989 (yo 1707, † 1748).

Lanko: Föglön kirkkoherra Daniel Mansnerus 1297 (yo 1658/59, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 163a; KA mf. ES 3501, Ahvenanmaan tuomiokunnan perukirjat vol. 100, 1706–1714, f. 25 (2.10.1706, Arfskifte); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Föglön ja Kökarin käräjät 12.9.1676 (Sal: H: Gabrielis Hamnodij 1157 Enkia h: Anna Henrichzdotter tiltalte Kyrkoheerdens H: Gudmundi Rothovij Son, Dn: Gabrielem, som insänd war til at swara å Föräldrarnes wägnar); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Föglön ja Kökarin käräjät 13.9.1686 s. 60 (Coadjutor H: Gabriel Rothovius); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Föglön ja Kökarin käräjät 5.–7.3.1695 (Sahl: H:r Gabriel Ruthovij Enckia dygdesamme Matrona Christina Andersd:r Mansnera trädde för Rätta, och gaf klagel:n tillkänna, huru såsom des Swärfader Kyrkioheerden Sahl: H:r Gudmund Ruthovius skall uti sin lijfztijdh kommit att häffta för någon giäld till Kongl: Maij:tt och Cronan ... dess Sahl: Man icke till det ringaste effter Sahl: Ruthovius ärfft ... det lilla som blif:t qwar effter des död skall Tullnären j Nåendahl Erich Portman till sig tagit, der emoth Enckian Anna Mansnera medh egendomen sig eij befattat, som här medh effter begiäran warden attesterat); KA mf. ES 3239 (Åland 13) Föglön ja Kökarin käräjät 6.–7.9.1706 s. 845 (Medhielparen Sahl: H:r Gabriel Rothovii Enkia dygdesamme hustru Christina Mansnera som utj annat gifte träda ärnar medh Cappellanen i Ekeröö H:r Gustaf Hamdovio och dy för sine 2:ne Söner af förre gifte afwittra bör anhölt om Laga skifte). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28 (XXXI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 3, 6; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 151 (1669:I), 153 (1670:I), 157 (1672:I). — Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 101.

Päivitetty 28.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Rothovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2118>. Luettu 29.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rothovius, Gabriel Gudmundi Aboens. p. 104 || Hans far p. 8.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133.

Rothovius, Gabr. & Jac. Gudmundi... Från Åbo skola 18.2.1671.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28.

Tallenna tiedot muistiin