Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

15.3.1671 Pehr Salmenius Petrus Gregorii, Savolaxensis 2123. Vht: Salmin kirkkoherra Grels (Gregorius Johannis) ja N.N. Ylioppilas Turussa 15.3.1671 [Salmenius] Petr. Georgii‹¿› _ 104. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1671 d. 15. Mart.] Petrus Gregorii Salmenius. Savol. — Kerimäen kappalainen 1684. Viety venäläisten sotavankina Venäjälle 1711. Hoiti papintehtäviä Inkerissä. † luult. 1710-luvulla.

Pso: Brita Argillander († 1721).

Veli: Kuopion kirkkoherra, FM Johan Salmenius 1561 (yo 1662, † 1683).

Poika: Kerimäen kappalainen Johan Salmenius 4773 (yo 1703, † 1764).

Poika: ylioppilas Petter Salmenius 5114 (yo 1709/10, † 1710).

Poika: Puumalan kirkkoherra Henrik Salmenius 5233 (yo 1713, † 1779).

Poika: Juvan kappalainen Enok Salmenius 5445 (yo 1724, † 1786).

Lanko: Kuopion kappalainen Johan Argillander 2633 (yo 1678, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 168b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #82; KA mf. ES 2005 (oo 6) Kerimäen käräjät 28.5.1686 s. 119 (Qwartermästaren Manhafftig Petter Röös inlade een Suppliqve, hwar utinnan han sig högeligen beswärar, öfwer Capellanen Wähllärde H: Pehr Salmenius, at han hafwer honom medh Olijdelige iniurier öfwerhopat, för hwilket han begiärade Cappellanen straffas måtte); KA mf. ES 2004 (oo 6) Kerimäen käräjät 13.–14.2.1687 s. 58; KA mf. ES 2005 (oo 7) Kerimäen käräjät 10.–11.11.1691 s. 183, 205 (Caplans bolet), Kerimäen käräjät 18.–19.2.1692 s. 61; KA mf. ES 2007 (oo 9) Kerimäen käräjät 11.–12.5.1697 f. 100v (Cappellanen här i Kärmäki Sochn Wyrdige och Wählärde herr Petrus Salmenius anhölt dedh Nembden och Tingzlaget wille afhöras om desse omständigheeter såsom 1:o om hans allgemene lefwerne i dhe 13 Åhrs tijdh han effter sine Förmäns, dedh Venerandi Consistorij, honom gifne Fullmacht, Sacellanien här sammastädes förwaltat); KA mf. ES 2008 (oo 12) Kerimäen käräjät 14.–15.6.1699 f. 76; KA mf. ES 2008 (oo 14) Kerimäen käräjät 5.–6.3.1700 s. 141, Kerimäen käräjät 17.–18.5.1700 s. 218; KA mf. ES 2009 (oo 15) Kerimäen käräjät 31.10.1701 s. 284; KA mf. ES 2009 (oo 18) Kerimäen käräjät 16.–17.5.1704 s. 155, Säämingin käräjät 18.–19.5.1704 s. 167, Säämingin käräjät 4.–5.11.1704 s. 319; KA mf. ES 2010 (oo 21) Kerimäen käräjät 20.–21.5.1707 s. 134; KA mf. ES 2010 (oo 22) Säämingin ja Kerimäen käräjät 18.5.1708 s. 100; KA mf. ES 1839 (jj 26) Jääsken käräjät 14.–17.2.1688 s. 39 (H:r Pehr Sallmenji Attest, af den 5 Febr: 1684). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 13. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 354; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 500 (Salmenius Tab. 9); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2933D, 2935D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 107; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #466.

Päivitetty 17.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Salmenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2123>. Luettu 9.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Salmenius, Petr. Georgii. p. 104 || Vib. 82: Gregorii Savol., 15.3.1671. – Hans bröder p. 72, 90. Kpl i Kerimäki 1688–1711. Bortfördes under kriget af Ryssarne; sedan prest i Ingermanland.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133.

Tallenna tiedot muistiin