Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1671) Gustaf Wialenius Gustavus Johannis, Tavastensis 2138. Vht: Etelä-Suomen alilaamanni, Akaan Viialan omistaja Johan Larsson († 1691) ja Elisabet Mårtensdotter Steen. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 13.12.1671. — Oli aikeissa ostaa Perälän Laurilan tilan Lempäälässä 1672.

Veli: majoitusmestari Johan Wialenius 1820 (yo 1665/66).

Lanko: Ruoveden kirkkoherra Johan Collinus 3727 (yo 1690/91, † 1745).

Viittauksia: KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Lempäälän käräjät 2.–4.3.1672 f. 446v (Framsteegh D:nus Gustavus Wialenius och giorde kunnogdt, huru såssom han hafwer sigh tillhandlat ett Hemman om 6½ öres Skatt Uthj Pärälä by af Lagläsarens Sal: Peer Jönssons (vertaa U108) Son Johan Peersson för 100 D:r Sillf:r M:t som dess Kiöpebreef af den 14 Feb: Nästledne Uthwijsar, Altså bleef Uthj Sälliarens Närwaru samma deres afhandell förste gången Uplyst), Lempäälän käräjät 13.–15.7.1672 f. 497 (Andra gången lät D:nus Gustavus Wialenius Uplysa Pärelä Hemmanet, som han af Johan Peersson sigh tillhandlat hafwer, Uthj Hwillket kiöp lät be:te Johans Stiufbroder Jören Peersson å sin och sine samsyskons wägna, genom sin Fullmectige klander giöra, protesterandes der på att Johan Peersson hans Sal: Faders kiöpe hemman således Uthan hans weetskap och willia försållt, warandes altså nembre der till än någon will fremmande; Der emoot sade Johan peningarne som hemmanet kiöptes före, warit hans Moders, som hon af sine förälldrar på Wijala bekom, detta så korteligen Annoterat, till dess som begge brödren komma till Action der om), Lempäälän käräjät 29.–30.10.1672 f. 547v (Förekom Laghläsarens Sahl: Peer Jönssons Son Sig:r Jören Peersson, och giorde inspråk på Pärelä hemmanet som hans Broder af Första Kullan Johan Peersson hafwer till D:m Gustavum Wialenium försålt ... deras Fader hafwer A:o 1645 hemmanet för 80 D:r K:m:t sig tillhandlat ... Så är det skedt medh hans Sahl: hustru Sophia Christoffersd:r egendom som hon ifrån sine Föräldrar i Wijala bekom, hwarom hans Moderbroder Lieutnanten Israel Christoffersson skall nogha wetskap hafwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 33, 44, 119–120, 120; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 224 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita). — R. Sumelius, Viiala-släkterna. SSV 33–34 (1949–50) s. 163.

Päivitetty 31.12.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Wialenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2138>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wialenius, Gust. Joh. – Nämd i prot. 1.12.1671 angifven, 19.3.1673 för gäld.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133.

Tallenna tiedot muistiin