Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

noin 1673 Mårten Sandelinus, aateloituna 1719 Sandelhielm Martinus Thuronis, Raumoensis 2243. Vht: Rauman kirkkoherra Turo Sandelinus 371 (yo 1643/44, † 1682) ja Elin Hansdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa arviolta noin 1673 ‹nimeä ei mainita Turun akatemian lähteissä›. — Seurasi tuomaria käräjillä Suomessa 1676. Sihteeri kreivi Axel Julius de la Gardien palveluksessa 1680. Kamarikollegion sotilastilikonttorin kamarikirjuri 1689. Suorituskomission kamreeri 1695. Sotakirjanpitäjä 1700. Turun ja Porin läänin lääninkamreeri s.v., ero 1706. Ruotsin ja Suomen tulliylitarkastaja 1714. Aateloitu 1719. Valtiopäivämies 1723 ja 1726–27. † 3.9.1733.

Pso: 1698 Kristina Nilsdotter tämän 2. avioliitossa († 1725).

Poikapuoli: kamarineuvos Nils Stuwe, aatel. 1719 Sandelhielm 4475 (yo 1699/00, † 1760).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 21.12.1719 f. 215 (Inrikes civilexpeditionen, Skiöldebref för Öfwer Directeuren Mårten Sandelhielm och des stiufson General Gouvernements Camereraren Nils Sandelhielm 4475); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 11.4.1685 (Blef altså den högl: Kongl: hofrätz remissorial upläsen innehållandes, at Mårthen Sandelin hafwer Supplicando föredragit, huruledes et Arffskap ähr fallit, effter [Hans Modher fadher] Borgmestaren Sahl: Hans Olofsson, katso 371), Naantalin RO 27.1.1686 s. 1; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 16.2.1683 (Sahl: Kyrkieheerdens 371 Son Befallningzman på Liustadh Gårdh Wäll:t Mårten Thuresson Sandelijn inlagdhe i rätten een förteckningh på det han sin Sahl: fadher i des Lijfz tijdh uthj åthskillige tijdher försträckt hafwer ... det arf som han förmenar effter des Sahl: Moder hafwa uthur sin Moorfaders Sahl: Hans Olofssons Borgmestarens i Nådendahl Sterbhuus till prætendera; Samma förteckningh blef nu utj rätten upläsen och tillfrågades så des Swåger Dns: Mathias Solinius som och Systren Jungf: Maria Sandelijn om dhe sådant tillstå wille, hwar till dhe icke nekadhe uthan bekiändhe, således af honom uthlagt wara som i förteckningen författat ähr). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 142 (XXXIII). — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 688 (Sandelhielm, Sandelinska ättegrenen, Tab. 1); J. Kleberg, Kammarkollegium 1634–1718. Svenska ämbetsverk VI:I (1957) s. 165; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3579D.

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Sandelhielm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2243>. Luettu 23.1.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Sandelhjelm, Mart. Thuronis. – Son af kpl i Merimasku, sedan kh i Raumo Thuro Martini Sandelinus l. Sandelius († 1681). Enl. ättartaflorna student i Åbo; kanske under detta rektorat, i fall ej tidigare? Följde på ting i Finland 1676. Sekreterare hos gr. Ax. Julius De la Gardie 1680. Sist direktör öfver småtullarna och accisen i Sverige och Finland 1714. Adlad 1719. Död 1733.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 142.

Tallenna tiedot muistiin