Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

30.7.1673 Magnus Hernerus Magnus Nicolai, Smolandus 2270. * Gårdsbyssä noin 1654. Vht: Gårdsbyn kirkkoherra, FM Nils Hernerus (Nicolaus Magni, yo Uppsalassa 24.6.1639, † 1670) ja Elisabet Zachrisdotter Lundebergius. Växjön koulun oppilas 21.5.1661. Växjön lukion oppilas 27.5.1669 – 1673. Ylioppilas Turussa 30.7.1673 Hernerus Magn. Smol _ 113. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1673] d. 30 Julii. Magnus Hernerus. Respondentti 10.2.1677, pr. Enevald Svenonius 132.

Veli: Stora Slågarpin kirkkoherra Zachris Hernerus 2558 (yo 1677, † 1693).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 86b; HYK ms., Smål. osak. matr. #166; KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 2.9.1675 (beropandes sigh på wittne Studenten Magnus Hærnerus och Cammarskrifwaren Hindrich Löflingh); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 20.11.1673 (Förekom Stadzwachten Giöstaff Hindrichsson, Erich Hindersson, Erich Hansson, och Matz Erichsson, och anklagadhe Studenterna Petrus Petræij 2051, Magnus Hereus, och Cantzlij Skrifwaren Elias Hindersson, i dett att dhe förledne Söndagz om Natten emellan klåckan 12 och 1 hadhe jagat effter däm dän Eena Gatun up och den andre neder medh Skrij och ropande, Skellandes däm för Hundzfoutter och Skelmer, Såsom och Slagit någre af Bårgerskapetz fönster Sönder, begerandes att dhe måtte för Sådan öfwerwåldh plichta). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 146 (XXXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 489; Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 12; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 7, 10; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #166. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2152G(?), 3796R, 3813G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #609, 2193, 3523R, 3868.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Hernerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2270>. Luettu 13.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hernerus, Magn. Smol. p. 113 || Sm. 166: 30.7. – Son af lektorn i Vexiö, sist kh i Gårdsby Nic. Hernerus († 1670). Nämd i prot. 4.4.1677. Respondens 10.2.1677 u. Svenonius. Hans bror p. 133.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 146.

Tallenna tiedot muistiin