Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1641/42 Karl Rothovius Carolus Isaaci, Nycopensis 231. * noin 1622. Vht: Turun hiippakunnan piispa, FM Isak Rothovius (Isaacus Birgeri, yo mm. Uppsalassa 7.3.1599, † 1652) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Andersdotter. Depositio 24.10.1636. Ylioppilas Tartossa 24.10.1636. Ylioppilas Uppsalassa 24.9.1638 Carolus Isaaci Rhotovius [ex Acad. Dorp.]. Ylioppilas Turussa 1641/42 [Rothovius] Carol. Isaaci Nycop _ 12. Respondentti 1.6.1644, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Ulkomainen opintomatka 1646–50. Ylioppilas Rostockissa 10.1646 Carolus Isaaci Rothovius Suecus. Ylioppilas Leidenissa 2.11.1648 Carolus Rotgovius Suecus. 26 [ann.], J. — Vuorikollegion vt. notaari (1655). Palveli sotasihteerinä Puolan ja Tanskan sodissa. Falunin oikeuspormestari 1658. † Falunissa 23.2.1661.

Pso: Ingrid Gavelin.

Veli: ylioppilas Birger Rothovius U10.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 163a; KA valtakunnanregistratuura 18.11.1645 f. 258 (Öpedt breef för Carolo Rothovio på 200 Rijkzdal:r att niuta på trij åhrs tijdh, till sine Studiers fortsättiande uthrijkes ... han [Biskop M:r Isak Rothovius] och nu ähr sinnadt den tridie sin Son Carolum Rothovium till fremmande och vthrijkes Academier förskicka, der medh att giöra honom så myckit mehra till wår och Rijkzens tienst Capabel). — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 391; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 15 (II); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 4 (II); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 504, 505–506; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 197; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet II (1893) s. 263, 271 (18.11.1645, Öpedt breef för Carolo Rothovio på 200 Rijkzdal:r att niuta på trij åhrs tijdh, till sine Studiers fortsättiande uthrijkes), 327, 350; Die Matrikel der Universität Rostock III 1611–1694 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1895) s. 145; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 82; J. Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933) s. 45 #344; P. Wilstadius, Studerande smålänningar vid svenska akademien i Dorpat-Pernau 1632–1710 I–III. Natio Smolandica XVIII–XX (1955–57) #50; G. G. Molin (†) och P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses II 1626–1645 (1968) s. 507 #559; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #213; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #658. — K. Grotenfelt, Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640. I. HArk 13 (1893) s. 119; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1118 (Rothovius Taulu 2); K. Grotenfelt, Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640. II. HArk 17 (1902) s. 313; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 75; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4343R, 4344G; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #872; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1106, 1588R, 3214D, 3306.

Päivitetty 10.12.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Rothovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=231>. Luettu 28.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rothovius, Carol. Isaaci Nycop. p. 12 || Son af bisk. Is. Rothovius. Respondens 1.6.1644 u. Vexionius för en diss. tillegnad Ax. Oxenstjerna, som följ. år förskaffade honom ett resestip. Utrikes 1646–50. Slog sig derefter på juridik. Utrikes i offentliga uppdrag 1656; fången i Polen, men snart lösgifven. Torde blifvit justitie borgmästare i Fahlun, före 1660.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 15.

Rothovius, Carol... Jämte sin bror Isak (i VI) student i Upsala 24.9.1638 ex Acad. Dorp., i Leyden 2.11.1648.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 4.

Tallenna tiedot muistiin