Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

5.7.1674 Samuel Nycopensis Samuel Nicolai, Aboensis 2333. * noin 1658. Vht: Viipurin piispa, FM Nils Nycopensis U20 († 1664) ja Katarina Iheringius. Ylioppilas Turussa 5.7.1674 [Nycopensis] Sam. Nicolai Ab _ 116. — Viipurin lukion kaunopuheisuuden lehtori 1682. Parikkalan kirkkoherra 1685. † Parikkalassa 1688.

Pso: Kristina Ottosdotter.

Pojanpojan pojanpoika: Porvoon tuomiorovasti, FM ja TT Karl Gustaf Nykopp 12022 (yo 1806, † 1849).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 141a; KA valtakunnanregistratuura 14.7.1680 f. 339 (Till Consistorium i Wiborg för Samuel Nycop), 7.8.1688 f. 447 (Collation för H:r Reinhold Holl (katso 4812) på Jougio Pastorat, i H:r Samuel Nykopz ställe ... Wij Carl, giörom witterligit, at såsom Jougio Pastorat uti Käxholms lähn förmedelst H:r Samuel Nykopps dödelige afgång är ledigt ...); KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 6.–10.3.1684 s. 15 (Der näst framtredde Matz Thomasonn, Landbonde på Rackola Godz i Wijborgz Sochnn, beklagandes att i stellet af dett, hann nu i 24 åhr, till sine förre huus bönder Lectores Gymnasij intet mer, änn effter 1/4 skatt sine Ränttor betalt, så skall Lijkwäl nu warande Lector H:r Samuel Nycop, fordra af honom till 26 D:r S:r m:t som honom odrägeligit faller att uth härda med); KA mf. ES 1798 (gg 7) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 3.–7.4.1688 f. 153v (Kyrckioheerden i Jougio Sochn Wyrdige och Wällärde her Samuel Nycop); KA mf. ES 1798 (gg 10) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 24.–30.10.1691 f. 216v (tient hoos Kyrkieheerden Sahl: H:r Samuel i Jougio); KA mf. ES 1801 (gg 25) Joukion ylim. käräjät 26.–30.3.1707 s. 105 (i H:r Samuel Nykops tijd). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 151 (XXXV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 411; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 178 (12.9.1688, Sahl. H:r Samuel Nycop Pastor i Jougio beg. dersammastädes, för Båretäcket ifrån doom kyrckian 8:). — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 359; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 319; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 127; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 954 (Nycopensis Taulu 4); Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 440 (Nycopensis Tab. 7); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #880G.

Doria gratulantti

Päivitetty 4.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Nycopensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2333>. Luettu 18.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nycopensis, Sam. Nicolai Ab. p. 116 || Hans bröder i X, XIX, XXVII. Student 5.7.1674. Nämd i prot. 28.7.1677 för oskick. Eloqv. lektor i Viborg 1682. Kh i Jouhia l. Parikkala 1685. Död 1688.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 151.

Tallenna tiedot muistiin