Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1674/75 Anders Orraeus Andreas Axelii, Orimattilensis 2371. * Orimattilassa 15.7.1658. Vht: Orimattilan kirkkoherra Axel Orraeus 145 (yo 1640/41, † 1676) ja Katarina Mårtensdotter Blom. Ylioppilas Turussa 1674/75 [Orræus] Andr. Axelii Orrimattel _ 117. — Orimattilan kappalainen 1676, vt. kirkkoherrana 1676–79 ja 1686–87, kirkkoherra 1695. † Orimattilassa 22.10.1706.

Pso: 1:o Anna Brynielsdotter Kiellinus († 1704); 2:o 1705 Helena Berner tämän 1. avioliitossa († 1742).

Pson seur. aviomies: Orimattilan kirkkoherra, FM Anders Herkepaeus 3928 (yo 1692/93, † 1718).

Appi: Sundin kirkkoherra Bryniel Kiellinus 322 (yo (1643), † 1675).

Appi: Hollolan kirkkoherra, FM Gustaf Bernerus, myöh. Berner 2265 (yo 1673, † 1716).

Poika: Lammin kirkkoherra Anders Orraeus 5260 (yo ‹ajankohta ei ole tiedossa›, † 1744).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 143a; KA valtakunnanregistratuura 21.11.1695 f. 681 (Kyrkioheerde Fullmacht för Andreas Orræus ... förmedelst Johannis Tönneri 300 dödelige frånfälle Orimatila Pastorat i Tawastland och Viborgs Stifft är kommit at blifwa ledigt, och hoos Oss till des ersättiande underdånigst nämbnes och föreslås Capellanen därsammastädes Wällärde Andreas Orræus, hwilken uti 19 Åhrs tid wijd bem:te församblingh predikat), 13.4.1707 f. 70 (Kyrkioherde fulmacht för M. Anders Herkepeus 3928 på Orimattila Pastorat ... medelst Anders Orræi dödelige frånfälle, Orimattila Pastorat uti Wiborgz Stift är blefwit ledigt); KA mf. ES 1721 (bb 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.8.1678 f. 19 (Vice Pastoris i Orimattila H:r Andreæ Oræi af d: 1 Novembr: 1677 attest), Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.11.1678 f. 34, 37, 37v, 38, Asikkalan käräjät 17.–18.2.1679 f. 14, Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 26.–27.2.1679 f. 19, 19v (Wällärde H:r Andreas Oræus ... hans Modher dygdesamma hust: Catharina Blom), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 11.–12.10.1680 f. 73 (Förekåm Ryttmestaren Welb: Adam Gustaf V: Maule och kiärade til Capelan H:r Andream Oræum om ett Enges stycke uthi Jaunisten Nijttu, som af ålder skal lydt och legat under Koterois hemman), Hollolan ja Tennilän käräjät 3.–5.11.1681 f. 106; KA mf. ES 1722 (bb 11) Hollolan ja Tennilän käräjät 25.–26.6.1686 s. 86; KA mf. ES 1722 (bb 12) Hollolan ja Tennilän käräjät 2.–3.8.1688 s. 153 (Såssom att Capelan H:r Andreæ Oræo är widh den Kongl: Commission åhr 1684 oplåtit Christer Hansons hemman i Käkylä till bostelle, hwar efter Christer åhr 1686 allaredo för sin medellösheet och fattigdoom skull har possession opdragit till Capelan), 154; KA mf. ES 1723 (bb 13) Hollolan ja Tennilän käräjät 27.–28.1.1691 s. 27, Hollolan ja Tennilän käräjät 2.–3.9.1691 s. 191, 202; KA mf. ES 1724 (bb 15) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 15.–16.11.1694 s. 258 (Endoch Sahl: Lieutnantens Manhaftigh Hendrich Falckz änckia Gudhfruchtige hustru Margareta Willandh will neeka till den giäld Capellanskan Gudhfruchtige hust: Catharina Bloom af henne prætenderar, doch lijkwehl emedan här af Creditorens Son Capelan H:r Andrea Oreo bewist blef); KA mf. ES 1724 (bb 16) Hollolan ja Tennilän käräjät 7.–8.11.1695 s. 300; KA mf. ES 1725 (bb 17) Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.3.1696 s. 56; KA mf. ES 1725 (bb 18) Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.8.1697 s. 196; KA mf. ES 1725 (bb 19) Hollolan ja Tennilän käräjät 22.–23.6.1698 s. 207; KA mf. ES 1726 (bb 21) Hollolan ja Tennilän käräjät 17.–18.6.1701 s. 158; KA mf. ES 1727 (bb 24) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 20.–21.5.1704 f. 84; KA mf. ES 1728 (bb 27) Hollolan ja Tennilän käräjät 3.–4.5.1707 f. 67; KA mf. ES 1729 (bb 30) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 12.10.1710 f. 105v (Kyrckioherden Mag: And: Herkepæus såsom Successor matrimonii efter sahl: Kyrckioherden And: Orræus ... sine omyndige stiufbarn, som han Orræus med sin sahl: Hustru Anna Kelina aflat ... den ena af besagde Orræi stiuf[!] barn Jungfru Anna Orræa, dels efter des egit tycke, dels af sin Kötzlige Mosters Cappellan H:r Samuel Alfvenii Kärestes madam Catharina Kellenias gottfinnande, afflytt sig till nästnembde des moster). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 151 (XXXV); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 265; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #129. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 114, 117; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 977 (Orraeus Taulu 5); Y. Blomstedt, Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna. SSV 37 (1957–59) s. 83; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #122D, 3794G, 3804D; Släktbok, Ny följd III. SSLS 503 (utg. J. Pousar, 1982–2003) sp. 450 (Orre-Orraeus Tab. 10); O. Rundt, Kyrkoherden Bryniel Kiellins efterkommande. Genos 58 (1987) s. 215.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Orraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2371>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Orræus, Andr. Axelii Orimattil. p. 117 || Son af kpl sedan kh i Orimattila Ax. Jonae Orræus († 1676), hvilken han efterträdde som kpl 1676 och som kh 1695. Död 1707.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 151.

Tallenna tiedot muistiin