Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1674/75 Karsten Backman Carstenus Arvidi, Nylandus 2375. Vht: Helsingin pitäjän kappalainen Arvid Backman (Arvidus Henrici, † ~1680) ja Kristina Karstensdotter. Ylioppilas Turussa 1674/75 Bacmannus Carsten. Arvidi _ 117. — Helsingin pitäjän kappalainen 1681. † noin 1709.

Pso: 1686 Elisabet Andersdotter Nycopensis (jäi leskeksi).

Appi: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Nycopensis 2 (yo 1640, † 1688).

Veli: Jakob Backman 4708 (yo 1702/03).

Veli: majuri Elias Backman 4709 (yo 1702/03, † 1728).

Veli: FM Johan Backman 4710 (yo 1702/03, † 1710).

Vävy: Helsingin pitäjän kappalainen, FM Matias Limnander 4526 (yo 1700, † 1713).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 15a; KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 24.–26.5.1669 s. 53 (Cappellan i Hellssingh H:r Arfwedh), 59 (Blef liquiderat emillan Cappellan i Hellssingh Sochn hederligh och wällärde H:r Arvidum Backmannum och Wellb:e Botwedh Blylodh); KA mf. ES 1721 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 23.–24.3.1670 s. 8 (Oplystes första gången det kiöp som Hendrich Hansson i Simonsböhle hafwer ingåt med Cappellan i Hellssingh Sochn H:r Arvido Backmanno, Angående Simonsböhle, som bem:te Cappellan sig till handlat hafwer), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 9.–10.8.1670 s. 57 (Opplystes andra gångon ett Ryttare hemman i Simonsböhle), 62, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 17.–18.11.1670 s. 70 (Simonsböhle); KA mf. ES 1721 (bb 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 16.–17.6.1671 s. 38; KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 15.–16.8.1672 s. 63 (Oplystes 3:ie Gång:n ett Ryttarehemman i Simonsböhleby), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 6.–8.3.1673 s. 1, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 22.–24.11.1675 s. 78; KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 14.–16.3.1681 f. 25v (Capelans H:r Carsten Bachmans Protest, katso 1422), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 29.–30.5.1682 s. 55; KA mf. ES 1722 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 12.–13.11.1683 s. 158 (Capelanen i Helssinge Sochn H:r Carsten Backman fullmehtigh giordh af Welb: Adam Johan Vänsk); KA mf. ES 1722 (bb 11) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 12.–14.6.1684 s. 70 (Capelans Uthi Helssinge Sochn Wördige och Wellärdhe H:r Carsten Backmans broder Munsterskrifwaren Hendrich Backman), 76, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 10.–11.7.1685 s. 82, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 3.10.1685 s. 90, 92, 98; KA mf. ES 1722 (bb 12) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.–19.8.1687 s. 81, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 1.–3.3.1688 s. 50, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 21.–22.6.1688 s. 62 (Oplystes första reesan Hindrich Hinderssons Bördzrätt i Winickby för den rest som Råsthollaren Dygdesamme Hust: Christina Charstensdotter af honom prætenderar, hwar emoth ingen klandrade); KA mf. ES 1723 (bb 12) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 14.–15.3.1689 s. 52 (Mönsterskrifwaren Hindrich Backman å sin Moders wägnar tilltalte Pijgan Elisabeta Simonsdotter); KA mf. ES 1723 (bb 13) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.–19.6.1690 s. 57; KA mf. ES 1723 (bb 14) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 20.–21.7.1693 s. 155 (Bördz rättz ägarens och Rusthållarens Capelanskans Gudhfruchtigh hust: Christina Carstensdotters i Dickursby Fullmächtige Sonen Munsterskrifwaren Hendrich Backman ... hust: Christinas Sahl: Man Capelanen H:r Arfwedh Backman), 164; KA mf. ES 1724 (bb 15) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 15.–16.1.1694 s. 11, Sipoon ja Tuusulan käräjät 19.–20.1.1694 s. 17, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 16.–17.10.1694 s. 160 (Capelans Enckian Gudfruchtige hustru Christina Carstensdotter i Dickursby ... Men som Corpralen Gabriel Backman i saaken icke hörder är); KA mf. ES 1724 (bb 16) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 14.–15.1.1695 s. 14, Sipoon ja Tuusulan käräjät 27.–28.5.1695 s. 110, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 16.–17.10.1695 s. 189, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.10.1695 s. 223; KA mf. ES 1724 (bb 17) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 14.–17.2.1696 s. 62, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 6.–7.7.1696 s. 159 (Capelan Wällärde H:r Carsten Backman föredrogh Rätten huru som Lendzmannen Oloff Greelsson har tillwällat sigh een åker teegh af Tree Cappar landh som af ålder lydt under Backas hemmanet och Probsten Sahl: H:r Hans [Broterus] U23 sigh till qwemligheet bydt af det hemmanet H:r Carsten till Bostelle har emoth Brohaga åkern), 163 (opå sin Moders wägnar); KA mf. ES 1725 (bb 18) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 8.–9.3.1697 s. 88, 93, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 12.–13.6.1697 s. 151; KA mf. ES 1725 (bb 19) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 6.–7.7.1698 s. 167 (Corpralen i Norsiö Gabriel Backman), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1698 s. 196 (Hindhår Herskap Bookhållaren Wehl:t Hendrich Backmans ansökiande), 199, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 1.–2.12.1698 s. 233; KA mf. ES 1726 (bb 20) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 8.–9.3.1700 s. 99, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 28.–29.5.1700 s. 131, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 5.–6.11.1700 s. 280; KA mf. ES 1726 (bb 21) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 1.3.1701 s. 74, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 19.–20.8.1701 s. 186; KA mf. ES 1726 (bb 22) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 2.–3.6.1702 s. 75, 87, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 22.–23.10.1702 s. 255; KA mf. ES 1727 (bb 23) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 16.10.1703 f. 148v (Norsiö); KA mf. ES 1727 (bb 24) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 8.–9.1.1704 f. 4v (Cappellan Ehrewyrdige H:r Carsten Backman androg för Rätta den swårigheet det Wyrdige Presterskapet här i Helssing S:n måste uthståå), Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 29.–30.4.1704 f. 57, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 27.–29.10.1704 f. 161; KA mf. ES 1727 (bb 25) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 10.6.1705 f. 71; KA mf. ES 1728 (bb 26) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 20.–21.6.1706 f. 73 (Cappellan H:r Carsten Backman föredrog Rätten klageligen, hurulunda dess Crono Rusthåldh i Norsiö och Helssing S:n Een stoor Eldskada öfwer gått d:n 13 innewarande Åhr och Månadh, då hela Man- och Fäägården gått i aska ... Brandstodz Hielp), Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 15.–16.10.1706 f. 119 (dett högwyrdige domb Capitlets Resolution af d: 25 nästwekne Junii. Vertaa 4002); KA mf. ES 1728 (bb 27) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 19.6.1707 f. 81, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.10.1707 f. 137; KA mf. ES 1728 (bb 28) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 6.–7.2.1708 f. 31, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 25.–26.6.1708 f. 61v (sahl: Wigilii Wulfs Enckia hustru Christina Backman), 63, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 9.–10.10.1708 f. 68; KA mf. ES 1729 (bb 30) Sipoon ja Tuusulan käräjät 19.10.1710 f. 124 (framl: Cappellans Carsten Backmans wittnes skrift), Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 21.10.1710 f. 132 (sahl: Cappellan Arfwed Backmans Erf:r ell:r rusthåll:n Axel Harpman); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 12.6.1665 (Herr Arffuedh Bachmannus præsenterade sigh och fordrade aff Sahl: H:r Jörans Orlandri (katso 1292) Arffuingar 44 T:r Spannemåhl); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 15.11.1671, Helsingin RO 8.6.1672 (Öfwersågz her Arvidi Bachmanni Skiähl och Inlago emot Rådm:n Nils Steen 1222, och b:te Rådzm:s replica. 1. Beswärer sig her Arfwed öfwer fordom Kyrkioheerdens Sahl: her Georgij Orlandri, och nu mehra Rådm:s hustru, hustru Brita Erichzdåtter, att hon skal förholla honom hans förtiente Coadjutoris Löhn pro A:i 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, Sex tunna åhrligen så wähl som 1661, 1662 åhrs Cappellans räntta ...); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 30.5.1674; KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 12.6.1675; KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 23.5.1685 (Sahl: Cappellans H:r Arvidi Enkia); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 26.2.1690; KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 3.12.1700 s. 200; KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 30.1.1705 s. 3; KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 10.12.1655 (Framträdde för Rätten Caplan ifron Helsingh Sockn herr Arfuedh Hendricj, och gaff klageligen tillkenna ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 148 (XXXV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #126; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 107 (28.8.1655, Ringt till Her Arfwedz Henrici, Caplans i Helsing Sochn, i Nyland, Brudpredickan). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 170; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 1848D, 2175D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karsten Backman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2375>. Luettu 30.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bacmannus, Carsten. Arvidi. p. 117 || Son af kpl i Helsinge Arv. Henrici Backman († 1680), hvilken han efterträdde 1682–1708.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 148.

Tallenna tiedot muistiin