Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

15.3.1675 Jakob Wittman, vuodesta 1678 Gripenberg Jacobus Johannis, Ostrogotus 2384. * 31.1.1661. Vht: Uudenmaan ja Hämeen läänin varamaaherra, sotakomissaari Johan Wittman (Johannes Jacobi, yo Uppsalassa 1649, aateloituna 1678 Gripenberg, † 1703) ja hänen 1. puolisonsa Anna Sofia Wille tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 15.3.1675 Wiitman Jacob [Johannis OG _ 117]. — Oppikonstaapeli tykistössä 1675. Vänrikki Itä-Uudenmaan jalkaväkirykmentissä (Remb. von Funckenin rykm.) 1678, luutnantti s.v., rykmentinmajoitusmestari 1679. Luutnantti C. G. Skytten rykmentissä 1680, ero 1681. Reformoitu kapteeni G. Wrangelin rykmentissä 1689. Kapteeni Viipurin jalkaväkirykmentissä 1690. Omisti Lapinjärven Pukaron vuodesta 1689. † Riiassa 12.1701.

Pso: 1682 Sofia Maria von Hirscheit († 1742).

Veli: Jonas Wittman 2385 (yo 1675).

Velipuoli: kapteeni Johan Gripenberg 3147 (yo 1684, † 1709).

Velipuoli: kapteeni David Adam Gripenberg 3689 (yo 1690, † 1716).

Velipuoli: vänrikki Gustaf Gripenberg 3690 (yo 1690).

Pojanpoika: kenraalimajuri Jakob Karl Gripenberg U1173 († 1800).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 212b; HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #86; KA valtakunnanregistratuura 22.5.1671 f. 60 (Fullmacht för Johan Wittman att wara Krijgs Cammererare i Finland), 4.11.1674 f. 364 (Öppet bref för Krigs Cammereraren Johan Witman på 2:ne hans gårdar), 8.6.1678 f. 178 (Skiölde breef för [Krijgz Commissarien öfwer Storförstendömmet Finnland] Johan Witman ... en skiöld af ett blått Felt medh en guhl grijp uthi slåendes på ett grönt berg eller backa oprät och hållandes i högre klohn kuhla, Wingarne uthslagne och med silfwerstrimmor bemengde; åfwan på skiölden en öppen tornerhielm och där uthur opstijgandes en half grijp, som med begge framfötterne grijper i dhe på begge sijdorne opstående Wingar half guhla och halfblå. Löfwärket är af Röd blå och guhl färga, under hwarandra fördehlte aldeles som dhet uthi Wårt Cantzelij ingifne Nampn uthwijsar, hafwandes därhoos att kalla sig häreffter Grijpenberg), 24.2.1679 f. 407 (Confirmation för Krijgz Commissarien Grijpenberg på någre Rustningz hemman i Finlandh), 24.2.1679 f. 412 (Fullmacht för Johan Grijpenberg på Inspector Tiensten öfwer Krijgmans huset i Finland), 24.2.1679 f. 416 (Till Cammar Collegium för Krijgz Commissarien Grijpenberg om dess resterande Auditeurs löhn, sampt dess hustrus förre Mans Cammereraren Jacob Danielssons resterande löhn och Nåde åhr), 24.2.1679 f. 417, 29.8.1680 f. 418, 14.2.1681 f. 118 (Rustningz Confirmation för Krigz Commissarien Johan Gripenbergh på Sälkis gårdh), 10.8.1681 f. 588, 7.11.1682 f. 720 (Confirmation för Commissarien Gripenberg att emot arende få besittia Sällkis sätherij), 22.4.1684 f. 222, 30.5.1684 f. 329 (Till Landshöfdingen Lorents Creutz, at Sälkis Sätegård anslås til Öfwerste eller Öfwerst Lieutenants Säte), 30.6.1684 f. 388, 22.3.1686 f. 122 (Rustningz bref för Krijgz Commissarien Johan Gripenbergh å Munckenäs ... med Heikby Ödes Jordh Chronehemman Ett, i Helsing Sochn), 22.3.1686 f. 123 (Rustningz bref för Krijgz Commissarien Johan Gripenbergh ... Jhamotilla i Mosbo Pijke häradh och Wårfru Kyrkio Sochn), 6.5.1686 f. 226, 3.1.1687 f. 3 (Rustnings bref för Krigscommissarien Johan Gripenberg på Kangeris Cronehemman), 3.1.1687 f. 4 (Rustnings bref för Krigscommissarien Gripenberg på Ihamotilla), 28.2.1687 f. 78 (Till Landshöfd. Creutz att ransaka emellan Krijgz Commissarien Gripenberg och [Rådmannen] Hindrich Hindrichsson i Helsingfors ... Munkenäs gård), 10.5.1687 f. 245, 10.9.1690 f. 534 (Fullmacht för Jacob Gripenberg att wara Capiten under Wijborgz Regementet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 153 (XXXV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 283 passim (isä); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 37 passim (isä). — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 118 (Gripenberg Tab. 2); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 450 (Gripenberg Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3798G; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3513 (1715, leski), 4655 (1716, leski), 7204 (leski).

Päivitetty 14.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Gripenberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2384>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wiitman, Jacob. Johannis Og. p. 117.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 153.

Tallenna tiedot muistiin