Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1675/76 Henrik Mullerus Henricus Eliæ, Hvittensis 2441. Vht: Huittisten Kaharilan Kyssän, 1660-luvun alusta Loimankylän Rytin talollinen Elias Staffansson ja Malin. Henrik muodosti sukunimensä Maarian Kaerlan kylän Mullin talon mukaan. Ylioppilas Turussa 1675/76 Mullerus Henr. Eliæ Hvitt. _ 120. Merkintä Indexissä Mullerus Henr. Eliæ Hvitt _ 120. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1675/76] Henricus Mullerus. Stipendianomus 18.1.1681. — Lastenopettajana Huittisissa ja Vampulassa. Oli ehdolla Huittisten pitäjänkirjuriksi 1690. Elossa 1697. — Naimisissa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 134b, 136b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #214; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (18.1.1681); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 27.–28.6.1679 f. 16v (Studenten Henricus Mollerus tillijka medh sin fadher Elias Staffansson, begärte nu som förledne 28. Maij 1678 att fåå tillträdha, till Kajrla hemmanet, dett Urban Jöransson nu besitter, föregifwandes dett wara hans och hans slächts förfäders arfhemman. Urban opwiste dett wara Cronohemman och för 28 åhr sedhan kommet i skattwerk); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten käräjät 13.–14.2.1665 (Framträdde Elias Staffansson i Loima, Inleggiandes i Rätten een Häredzdoom, Daterat Lautakylä Länsmansgårdh och Hwittis Sochn 1662 den 4, 5, 6 och 7 Decembris, förmälande det hans Son Johan i Sambo för det lägersmåhl han medh Annicka Michelsdotter hafft hafwer, ähr fälter till 40 D:r och gifwa henne Mårgongåfwa 30 D:r Emoot huilcken doom han appellerat hafwer), Huittisten LO 25.–26.5.1668; KA mf. ES 1925 (mm 12) Huittisten käräjät 2.–4.6.1681 s. 204; KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Huittisten käräjät 12.–16.2.1685 f. 13 (Anbelangande Henrich Larssons i Loima käran till Studenten Henricum Eliæ ibidem, som skulle han honom medh hugg och slag öfwerfallit, hoos honom hemfreedh och dörabrutt begått, sampt så wähl honom som hans hustru medh ährerörige beskyllningar angrijpit), Huittisten käräjät 22.–28.9.1685 f. 128; KA mf. OS 490 (Ala-Satakunta II KOa 1b) Huittisten käräjät 15.–20.2.1686 f. 240v, 256v (Aldenstundh Nemd:n Johan Eliasson i Korkiakoski intygadhe, dhess Brodher, Studiosum Henrichum Mulerum, hafwa infått aff Collegerade Diekne Spanm:l Sex T:r Rogh till dheras fadher Elias Staffanssons i Loima By hemman i förwahr, hwilcken Sp:l till hemmanettz nytta sedan anwänt blefwit); KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 20.–24.9.1686 f. 870v (Jöran Grelssons i Loimaby hustru Maria Eliædotter hafwer tillstådt sig caverat dhe Sex Dahl:r K:m:t hennes Broder Henricus Mullerus efter dess handskrift d: 10 Martij 1686 tilstår sig af sin Moorbroder Fältwäbelen Sigfredh Swensson länt ... Fältwäbelens hustru Maria Andersd:r); KA mf. ES 1927 (mm 18) Huittisten käräjät 22.–26.2.1689 s. 124, Huittisten käräjät 31.5.–3.6.1689 s. 206 (barns information), Huittisten käräjät 17.–19.9.1689 s. 354; KA mf. ES 1928 (mm 20) Huittisten käräjät 13.–15.5.1690 s. 208, Huittisten käräjät 30.9.–2.10.1690 s. 393 (Såssom Erich Larsson i Loima af Henrich Mullero ib:m anklagat, att hafwa kallat honom skiällm), 402; KA mf. ES 1969 (nn 13) Tyrvään käräjät 13.–14.7.1696 f. 258 (katso 2388). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 156 (XXXVI), 190 (XLI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 46 (Mullerus), 218 (Henricus Mollerus); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "Henricus Myllerus. Absens"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #214.

Päivitetty 23.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Mullerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2441>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mullerus, Henr. Eliae Hvitt. p. 120 || Sat. 214: Müllerus.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 156.

Mollerus, Henrik. – Nämd i prot. 23.11.1681 för slagsmål. Militärprest. Kh i Ruokolax 1722. Död 1731.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 190.

Mollerus, Henr... Se i LXI.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35.

Tallenna tiedot muistiin