Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1676 Josef Lauraeus Josephus Olai, Kalajokiensis 2450. Vht: Kalajoen nimismies Olof Sigfridsson Laurila († 1670) ja Sara Pettersdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1676 [Lauræus] Joseph. Calajok _ 121. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1676. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1676] Josephus Lauræus. Calajokiensis. | 1676. Sacris initiatus ordinibus. 1681. Constitutus Notarius Consist: ecclesiastici Ab. 1685. vero d 21. Julii promotus. Paulo post 1686 Pastor in Orivesi fato functus. | Obiit 1694. Respondentti 4.10.1679 pro exercitio, pr. Daniel Achrelius 1565. Respondentti 9.7.1685 pro gradu, pr. Petter Laurbecchius 914. FM 21.7.1685. — Turun tuomiokapitulin notaari 1681. Oriveden kirkkoherra 1686. Valtiopäivämies 1689. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1691. † Orivedellä 1694.

Pso: 1683 Maria Arensbeck tämän 1. avioliitossa († 1737).

Veli: Turun tuomiokapitulin notaari Gabriel Lauraeus 1851 (yo 1666, † 1681).

Tyttärenpoika: apulaispappi Anders Monseen 5621 (yo 1728, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 112b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #246; KA valtakunnanregistratuura 7.1.1685 f. 6, [9.3].1689 f. 160, 4.4.1694 f. 258 (Kyrkioherde Fullmacht för H. Johan Utter 2523 uti Orivesi Försambling ... Oriväsi försambling i Åbo Stifft förmedelst Mag. Josephi Lauræi dödelige afgång är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 1965 (nn 7) Oriveden käräjät 2.9.1687 s. 348, 349, Oriveden käräjät 15.10.1687 s. 442, 447; KA mf. ES 1967 (nn 10) Oriveden käräjät 14.6.1693 f. 262, Ruoveden ja Keuruun käräjät 18.–19.9.1693 f. 485; KA mf. ES 1968 (nn 11) Oriveden käräjät 20.9.1694 f. 388 (Sahl: Kyrckioheerdens j Orriwesi efterlåtne Änkia, dygdesamma hustru Maria Arentzbeckia, kärde nu uppå sitt Ryttarehemmans Cawalla j Säynäjocki wägnar); KA mf. ES 1968 (nn 12) Oriveden käräjät 8.–9.2.1695 f. 39v; KA mf. ES 1969 (nn 12) Oriveden käräjät 3.7.1695 f. 287v; KA mf. ES 1970 (nn 14) Oriveden käräjät 16.–17.7.1697 f. 288; KA mf. ES 1971 (nn 19) Oriveden käräjät 31.3.1702 f. 156, 160 (Kyrckioheerdens här i Sochnen Sahl: Mag: Joseph Lauræi Efterlefwerska dygdesamme Matrona hustro Maria Arensbeckia /: hwilcken sedermehra igen warit gift med Crono Befall:n uthj Wirmo häradh, Sahl: Anders Berg :/), Oriveden käräjät 7.6.1702 f. 191. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 156 (XXXVI); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 41; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 472; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 9–10, 15–18, 153; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 240 (15.3.1694, ‡ mag. Josephus Lauræus); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #246. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 35, 273; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #6R, 2192R, 2746G, 4235G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8665; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 85; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 152; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1859 (1714, leski), 3027 (1715, leski), 4258 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #36R, 785H (prom. 1685), 857, 2313R, 3065, 3137G, 3320D.

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Lauraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2450>. Luettu 6.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lauræus, Joseph. [Olai] Calajok. p. 121 || Ob. 246: 1676. – Hans bröder p. 89, 95, 149. Respondens 1679 u. Achrelius, 9.7.1685 pro gradu u. Laurbecchius. Pvgd 1676. Konsist. notarie 1681. Magister 21.7.1685, hvarefter rektor „refererade att mag. Jos. Lauræus dedicerat sin grad. disp. flere personer än vanligt är, hvilket går emot konsist. dekret“. Hade i prot. 11.8.1685 rangtvist. Kh i Orihvesi 1686. Riksdagsman 1689. Död 1694.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 156.

Tallenna tiedot muistiin