Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1676 Matias Orenius Matthias Simonis, Halicoensis 2459. Vht luult.: Halikon Sauvonkylän Mäen ratsutilallinen Simon Henriksson († 1664) ja Brita. Turun katedraalikoulun oppilas (1670, cl. I colleg., Matthias Simonis Halickoensis) – 2.5.1676 (testim., Matthias Simonis Halickoens.). Ylioppilas Turussa kl. 1676 Orenius Matth. Simonis Halic _ 121. — Asui Turun Luostarikorttelissa. † ylioppilaana, ‡ Turussa 6.4.1710.

Pso: ~1692 Elisabet Simonsdotter (Brenner) tämän 1. avioliitossa (elossa 1737).

Lanko(?): Simon Brenner 2631 (yo 1677/78).

Kaima: sotilas Matias Orenius 3868 (yo 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 143a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 183 (12.5.1702, Till H:r Landzhöfd:n Bure), 187 (17.6.1702); KA mf. ES 1748 (cc 8) Marttilan käräjät 30.9.1679 f. 94 (Studenten Mathiæ Simonis ifrån Safwonkylä). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157 (XXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 325; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 419, 423; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 473 (mainitaan eräs stud. Orenius); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 108, 216 (5.2.1702, om en student af Natione Austrofinlandica benämbd Orenius, hwilcken allareda a:o 1676 blifwit deponerad ... Resolverades fördenskull att denne Orenius häreffter intet bör erkännas under Academien ell:r niuta dess förswar), 241, 249 (11.4.1702, D:ns Orenius, Austrofinlandus, gifft öf:r 10 åhrs tijdh, är sielf öf:r 40 åhr gl.), 258; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 45 (6.4.1710, ‡ studenten Mathias Orrenius uthi acad. mull för dess fattigdom gratis); K. G. Leinberg (julk.), [Turun ylioppilaiden asevelvollisuudesta v. 1700–1702]. HArk ptk 20 (1908) s. 37–38 (Matthias Renius); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 4, 9. — V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 90.

Päivitetty 29.3.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Orenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2459>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Orenius, Matth... Död i Åbo 1709, begrafven 6.4. (V. Selin).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31.

Orenius, Matth. Simonis Halic. p. 121 || Deltagit i sistnämnda slagsmål. Ofta nämd för ruskigheter. Enl. prot. 1702 (5.2, 26.3, 1.4, 3.5) dåmera öfver 40 år gammal och gift sedan 10 år; får ej vidare akademins skydd. Landshöfdingen söker prässa honom och andra „för studier otjenlige“ studerande till militären.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157.

Tallenna tiedot muistiin