Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1676 Erik Florinus Ericus Jacobi, Lampiensis 2468. Vht: Lammin kappalainen Jakob Florinus (Jacobus Erici, † ~1682) ja Hebla Kristersdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 12.2.1672 (in cl. rect. circ. super., Ericus Jacobi Florinus Lampensis) – 2.5.1676 (test.). Ylioppilas Turussa kl. 1676 [Florinus] Eric. Jacobi Lampens _ 121. — Kosken Hl. kappalainen 1680. Lammin emäseurakunnan kappalainen 1693, vt. kirkkoherra ja varrontavaltakirja kirkkoherranvirkaan edeltäjän eläessä 1703, kirkkoherra 1709. † Lammilla 20.2.1721.

Pso: Märta Johansdotter Svanstrupe (elossa 1723).

Appi: Jämsän kirkkoherra Johan Svanstrupe U83 († 1665).

Serkku: rykmentinpastori Erik Florinus 798 (yo 1650, † 1656).

Veli: Hirvensalmen kappalainen Arvid Florinus 2620 (yo 1677/78, † ~1690).

Veli: Sysmän kappalainen Samuel Florinus 3502 (yo 1688, † 1707).

Poika: Lammin kirkkoherra Johan Florinus 4959 (yo 1707, † 1733).

Poika: rusthollari Lammilla, kruununvouti Tomas Florinus 5227 (yo 1712/13, † 1743).

Vertaa: Lammin kirkkoherra Tomas Florinus 960 (yo 1652/53, † 1722).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 61a; KA valtakunnanregistratuura 8.3.1703 f. 203 (Kyrckioherde fullmacht för Erich Florinus ... Kyrckioherden wid Lampis försambling uti Tafwastland Thomas Florinus 960 för dess ålderdoms swagheet skull intet mächtar widare behörigen förestå dess beställning, och hos oss till dess besättiande underdånigst föreslås Capellanen därsammastädes wällärd Erich Florinus), 31.8.1703 f. 291 (Til Consistorium i Wexiö[?] att insända nya förslag til Kangasniemi och Lampis Pastoraters besättiande, katso 3268); KA mf. ES 1783 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 21.–23.11.1660 f. 94v (Cappellanen H:r Jacobus Florinus), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 2.–5.6.1663 f. 399 (Kom för Rätta Capellanen i Lampis wällärde H:r Jacobus Florinus, och gaf tillkienna, huru såsom han i förledne wåhras eett Crono hemman om 3 ½ ö: Skatt uthi Hauhialaby belägit, tillträdt hafwer, det Grels Simonsson frånträdt och öfwergifwit, och såsom han någre huus från hemmanet affört, begierte han dhe samme till hemmanet igen wederkiennas måtte), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 1.–2.6.1665 f. 593; KA mf. ES 1784 (ee 10) Lammin käräjät 1.–2.3.1671 s. 44; KA mf. ES 1721 (bb 10) Lammin käräjät 18.–19.7.1678 f. 6v (Markus Michielsson i Mulkola befinnes skyllig blifwit till Capelan H:r Jacob Florinum för 10 åhr sedan 15 Cap: Spannemåhl), Ylim. käräjät Kosken kappelin kestikievarissa 25.2.1681 f. 46v, Lammin käräjät 13.11.1682 s. 140–146 (action emellan Probsten och Kyrkioherden i Lampis Sochn H:r Jacobum Etholænium 386 och Capelan dhersammestedes H:r Ericum Florinum om någre Lastelige ordh ... Sentens ... H:r Erich blifuer frij och otiltalt för denne beskyldningh, til dess han medh nöijachtigare och giltigare witnen må kunna til saken bindas), 144 (H:r Erichz Sahl:e fadher), Hollolan ja Tennilän käräjät 27.3.1683 s. 99 (Såssom Capelanen uthi Kåskis församblingh wällärdhe H:r Erich Florinus hafwer någre peningar af Prophossen Jacob Christersson i Tontila at fordra dem han eij är mehtigh worden), Lammin käräjät 29.10.1683 s. 263 (Sahl: H:r Jacob Erici); KA mf. ES 1722 (bb 11) Lammin käräjät 29.–30.10.1684 s. 168 (Hauhiala by), Lammin käräjät 6.–7.3.1685 s. 16 (Hauhiala); KA mf. ES 1722 (bb 12) Lammin käräjät 26.–27.9.1687 s. 195 (Framlade Capelan H:r Erich Florinus ett medh Rosthållaren Petter Bux d: 5 April uthi innewarande åhr oprättade skrift des förmedelst dhe å både sijdor tillstå att hafwa till hwar andre bydt sine Ryttarehemman, så att H:r Erich till Buxen opdragit och afstått sitt hemman i Hauhiala by om 6 ö: Land, och Buxen igen till honom efterlåtit sitt hemman uthi Hietois om 7 ö: Landh ... Men emedan det befinnes att på intetdera af desse hemman är Bördzrätt, dy blifwer detta allenast begge Conttrahentterne till efterrättelsse ad notam tagit), 198, Lammin käräjät 30.–31.1.1688 s. 58; KA mf. ES 1723 (bb 12) Lammin käräjät 11.–12.4.1689 s. 68; KA mf. ES 1785 (ee 11) Lammin käräjät 2.–3.9.1689 s. 154; KA mf. ES 1724 (bb 14) Lammin käräjät 18.–19.9.1693 s. 338 (Hauhiala); KA mf. ES 1724 (bb 15) Lammin käräjät 1.–2.3.1694 s. 91 (Opå Förarens Jesper Slottmans (jonka vaimo Kristina Florinus haudattiin Rautalammilla 18.10.1697, vertaa 8101) å des Swärmoders Kyrckioheerdskans Gudfruchtige hustru Hebla Christersdotter wegnar emoth des Landbonde Påhl Mårtensson i Hauhiala anförde beswär, blef saaken i begge partternes närwaro ransakat. Kyseinen Hebla oli mitä ilmeisimmin kappalaisen Jacobus Erici Florinuksen puoliso, joka Akiander I s. 451 mukaan olisi nimeltään Hebla Grelsdotter. Määreen Kyrckioheerdskan perusteella voi arvella, että Hebla on ollut Lammin kirkkoherran Josef Auricolan († 1692) 3. puoliso, vertaa 4187); KA mf. ES 1724 (bb 16) Lammin käräjät 3.–4.7.1695 s. 226; KA mf. ES 1725 (bb 17) Lammin käräjät 4.–5.9.1696 s. 233; KA mf. ES 1725 (bb 18) Lammin käräjät 9.–10.8.1697 s. 188; KA mf. ES 1726 (bb 21) Lammin käräjät 29.3.1701 s. 97; KA mf. ES 1727 (bb 24) Lammin käräjät 28.5.1704 f. 88v (Kyrckioherden Ehrewördige H:r Erich Florinus inlade denne Rättens Protocolls extract af d: 5 Sept: 1696); KA mf. ES 1727 (bb 25) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 15.–16.12.1705 f. 168v; KA mf. ES 1728 (bb 26) Lammin käräjät 28.6.1706 f. 83, Lammin käräjät 11.11.1706 f. 122 (giörandes eij hell:r Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Erich Florinus, som äger een af testatricis dotter Madam Merta Svanstrup till echta, uppå detta testamente något klander); KA mf. ES 1728 (bb 27) Lammin käräjät 6.5.1707 f. 71; KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 29.5.1707 s. 147 (Studenten Eskillus Huidander 3025 ... för Pahr åhr sedan läsit för H:r Erich Florini Barn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 154 (XXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 386–387, 393; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 11; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 165 (1676:I, pro vale). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 448, 451; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 410 (Florinus II. Tab. 34); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1497D, 2342D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 112, 113.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Florinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2468>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Florinus, Er... Kpl i Koskis 1680, i Lampis 1693. Död 20.2.1721. (Bergholm).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31.

Florinus, Eric. Jacobi Lampens. p. 121 || Nämd i prot. 28.4.1677. Kpl i Koskis[?], i Lampis 1693. Kh i Lampis 1709. Död 1722?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 154.

Tallenna tiedot muistiin