Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1676/77 Matias Rajalenius Matthias Sigfridi, Hvittensis 2504. Vht: Raijalan Perttulan talollinen Huittisissa, lautamies Sigfrid Jöransson († 1684) ja Agneta Bertilsdotter. Ylioppilas Turussa 1676/77 [Rajalenius] Matth. Sigfridi Hvitt _ 127. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1676/77] Matthias Rajalenius. Obiit Studiosus. † ylioppilaana, ‡ Huittisissa 9.5.1680.

Veljenpoika: Ikaalisten kappalainen, rykmentinpastori Henrik Rajalinus, myöh. Rajalin 4357 (yo 1698, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 156b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #221; KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten käräjät 26.–28.1.1675 f. 12 (Jören Jacobsson i Lautakylä beswärade sigh öfwer Matthiam Sigfridi i Raijala som skall han för een Twå wekor sedan slagit honom Trenne Pustar, der till Matthias swarade, at som han kallade hans Fader een bedragare, slogh han Matthias honom 3 Pustar hwar till Jören Jacobsson igen swarade sigh allenast klagat der öfwer at han kunde efter doom intet få några Penningar af Fadren, med huilcken han doch sade sigh intet annat än ähra och gådt weeta. Denne Saak Öfwerlades och feltes Matthias Sigfridi Efter det 13 Cap: Sår M: med Willia till 3 gångor 3 m:r för Trenne Pustar); KA mf. ES 1925 (mm 12) Huittisten käräjät 2.–4.6.1681 s. 235 (att Liqvidera Henrich Jörensson i Raijala, och Sal: D: Mathiæ Sigfridi ib:m Erf:r emel:n, om den gieldh han af dem fordrar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162 (XXXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 420 (mainitaan eräs Matthias Sigfridi); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #221.

Päivitetty 22.4.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Rajalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2504>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rajalenius [Rajalinus], Matth. Sigfridi Hvitt. p. 127 || Sat. 221: obiit studiosus.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162.

Tallenna tiedot muistiin