Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1677 Mårten Mullander Martinus Matthiæ, Ostrobotniensis 2509. Vht: Vähänkyrön kappalainen Matts Mullander U1098 († 1683) ja Margareta Mårtensdotter Alstadius. Ylioppilas Turussa kl. 1677 Mülander Mart. Ostrob _ 127. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1677] Martinus Molander. | Collega Scholæ, Sacellanus Cauhajokiensis in Jlmola. tandem Sacellanus in Cauhava Lapoensium. | Obiit 1730. — Vaasan triviaalikoulun alempi kollega. Lapuan Kauhavan kappalainen 1687, pysyi virassa isonvihan yli, ero 1729. ‡ Kauhavalla 13.12.1730.

Pso: (jo 1688) Margareta Florinus.

Appi: Uudenkaarlepyyn kappalainen Erik Florinus 873 (yo 1652, † 1678).

/ Mustasaaren seurakunnan haudattujen luettelon mukaan 28.11.1685 haudattiin "Herr Marthini Mullandri Collega" Vaasasta, merkintä ei koskene kollegaa itseään vaan jotakuta tämän perheenjäsentä. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 136b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #255; KA mf. ES 2081 (ss 4) Vähänkyrön käräjät 4.–7.9.1682 s. 83; KA mf. ES 2081 (ss 6) Mustasaaren käräjät 20.–22.3.1684 s. 273; KA mf. ES 2082 (ss 8) Vähänkyrön käräjät 22.–23.2.1686 s. 202 (uthj Collegæ H:r Martini Mullandri nerwaru); KA mf. ES 2082 (ss 9) Lapuan käräjät 10.–13.9.1687 s. 184; KA mf. ES 2082 (ss 10) Lapuan käräjät 4.–8.8.1688 f. 255v (Cappellan weedh Cauhafwa Cappell, Hederligh och Wällerde H:r Mårten Mullander); KA mf. ES 2083 (ss 11) Lapuan käräjät 30.1.–1.2.1689 s. 83, Lapuan käräjät 7.–10.8.1689 s. 53; KA mf. ES 2083 (ss 12) Lapuan käräjät 24.–28.7.1690 s. 114 (Sedan förekom H:r Martinus Mulander och berättadhe att Sahl: Kyrckioheerdens (katso 1398) Enckia j Wörö hadhe skickat till sin Syster H:r Martini Swärmodher ett slachte nöth som een pijga henne till handa fört hwilken pijga har berättat sigh sedt huruledes Lautamus mist Lijfwet); KA mf. ES 2083 (ss 13) Lapuan käräjät 13.–16.2.1691 s. 236, 244, Vöyrin käräjät 23.–25.2.1691 s. 306 (om Sahl: Oloff Lautamus hastige dödh), Lapuan käräjät 17.8.1691 s. 199; KA mf. ES 2084 (ss 15) Lapuan käräjät 21.–23.2.1693 s. 403; KA mf. ES 2085 (ss 16) Lapuan käräjät 11.8.1694 s. 108 (Sacellanen wedh Cauhafwa Capell Wördigh och Wällerde H:r Martinus Mullander frambkom för Rätta och medelst een inlagd Supplication klagel: och medh gråtande tårar föredrogh, huruledes den högste Guden hafwer behagat nådel: heem söka honom först med een besmitteligh Booskaps Siuka uthi hwilken han både häst och kor bortmist, och sedan den 3 Maij nestleden med een häftigh wåådeldh, hwilken heela des egendom uthan kyrkioklädren till aska lade. Anhölt fördenskull om Branstuudh i Sochnen); KA mf. ES 2085 (ss 18) Lapuan käräjät 2.3.1696 s. 399 (Sacellanen i Kauhafwa wyrdige och wällärde H:r Martinus Mullander steegh för Retta, beklagandes sigh om dhen beswärlige wägen som han måste fara höst och wår emellan Cappellans gården och Kyrckian, hwilken 1/4 Mijhl der ifrån belägen ähr); KA mf. ES 2090 (ss 24) Lapuan käräjät 27.–28.8.1702 s. 952, 965 (ett Grofft Rychte); KA mf. ES 2090 (ss 25) Lapuan käräjät 23.–25.2.1703 s. 256; KA mf. ES 2091 (ss 27) Lapuan käräjät 16.–17.2.1705 s. 1178, Lapuan käräjät 19.–21.8.1705 s. 1568; KA mf. ES 2093 (ss 30) Lapuan käräjät 13.–14.9.1708 s. 937; KA mf. ES 2093 (ss 31) Lapuan käräjät 1.–3.9.1709 s. 662; KA mf. ES 2094 (ss 32) Lapuan käräjät 21.–23.2.1710 s. 348 (Capellanen H: Martinus Mullander berättade så wähl nu som wid sidsta Ting att Isaac Mattsson i Kauhawa hafwer d: 7 Feb: 1709 honom uti Kyrckian tillskickat en förgripelig skrifft ... hans Son Jacob Mullander); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän käräjät 11.–14.1.1688 s. 16 (hon framwijst en Zedell i H:r Mårthens Mullandri Caplans i Lapu Cauhajoki Nampn, skrifwen och daterat Lapu d: 15 Sept: Nestförledit åhr, den Kyrkioherden befant eij wara richtig, emedan den war skrifwin på en Pappers Lapp och icke heller af synnerlig sammanhang, så den kunde witzord gifwas). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162 (XXXVII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #255. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 110; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4002G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1992; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 65; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 175; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 23.

Päivitetty 3.7.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Mullander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2509>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mulander [l. Mullander], Mart. [Matthiae] Ostrob. p. 127 || Ob. 255; Molander, 1677. – Son af kpl i Lillkyro Matth. Mullander († 1683). Kpl i Kauhava 1687. Död 1730.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162.

Tallenna tiedot muistiin