Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1677 Daniel Grandell Daniel Matthiæ, Ostrobotniensis 2510. Vht: Kokkolan kappalainen Matias Grandelius 629 (yo 1648, † 1667) ja Anna Eriksdotter Galle. Ylioppilas Turussa kl. 1677 Grandell Dan Matthiæ Ostrob _ 127. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1677] Daniel Math. Grandell. | Sacellanus in Gamle Carleby 1687. Obiit 1693. Ylioppilas Uppsalassa 8.7.1682 Daniel Grandel, testimonio munitus Magnif. Dn. Rectoris Acad. Aboënsis. — Kokkolan kappalainen 1687. † Kokkolassa 1693.

Pso: 1688 Katarina Gustafsdotter Rothenius tämän 1. avioliitossa.

Appi: Kokkolan postimestari, lainlukija Gustaf Rothenius 692 (yo (1649), † 1677).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 74b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #256; KA mf. ES 2037 (rr 27) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 2.–4.1.1690 s. 2 (Widh påstående Tingh 1690 om Wintteren och afkortningz Ransakan, bleef af Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen herren Gustaf Grass effterfölliande Crono Jordh förordnade och tilldelte till Caplans bohl, Nembl:n åth Caplan i Kiälfwiå 1653 af Simuckala 2/3 Mant: 1/3 deel och den andra 1/3 del blifwer under Skatt Och åth Caplanerne i Gamble Carleby Såssom åth H:r Christopher Olaj 2083 Johan Olofsson Prestz 3/8 Mant:, Och åth H:r Daniel Mathiæ Mårthen Josepsson Wäntters 2/3 Mantahl, åth H:r Elias 2142 wid Capelle Anders Johansson Påsoris 1/2 M:ll deraf i forna tijder 1/4 deel ähr Inlagdh blefwen thesslickes och så at Caplanerne i Cronoby såssom H:r Gab: Werander 1128 Hans Hansson Dures 1/2 Mantl: i Håpsahla, Men H:r Carl U286 måste Låtha sigh benöija medh dedh booställe j Terfwi Järfwj Capellboor för deras Predikant der Oppe bygt hafwa); KA mf. ES 2037 (rr 28) Kokkolan ja Kälviän käräjät 12.–13.1.1691 s. 16 (Jöns Mattsson Wänturs hemman af 1 M:ll blef tilldelt Caplan H:r Daniel Grandell, till Caplans bohl, medh dhe andre förblifwer effter förra annotation). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 160 (XXXVII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 279; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #256. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 122; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #6G, 2600G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7521; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #930.

Päivitetty 7.7.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Grandell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2510>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Grandell, Dan. Matthiae Ostrob. p. 127 || Ob. 256: 1677. – Hans far p. 32? Student i Upsala 8.7.1682. Kpl i G. Karleby 1687. Död 1693.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 160.

Tallenna tiedot muistiin