Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1677 Petter Schaefer (Schäfer) Petrus Henrici, Aboensis 2565. * noin 1663. Vht: turkulainen kauppias, raatimies Henrik Henriksson Schaefer († 1668) ja Elin Pettersdotter Thorwöste. Ylioppilas Turussa sl. 1677 Schefer Petr. Henr [Ab _ 133]. Ylioppilas Uppsalassa 20.9.1685 Petrus Henrici Schæfer Acad. Aboëns. per octennium civis cum honorif. testim. accessit. Respondentti 19.12.1687 pro exercitio, pr. Petter Hahn 2187. Respondentti 5.7.1688 pro gradu, pr. Simon Paulinus 2226. FM Turussa 26.7.1688 (luopui sittemmin uskonnollisista syistä maisterin arvosta). Ylioppilas Hallessa 6.1697 [Freitischler d. Franckesche Stiftungen] [Schäfer], Petr., Abon. Finl., Theol.; acc. 18.7.1697, disc. 7.5.1698. — Liittyi Ulstadiuksen ja Ulhegiuksen pietistiseen lahkoon. Vangittu Turun linnaan 1689, vapautettu 1692 ilmoitettuaan luopuvansa näiden seuraamisesta. Kieltäytyi määrätystä julkisesta ripistä ja lähti noin 1694 ulkomaille, oleskellen pietistisissä piireissä mm. Berliinissä, Hallessa, Quedlingburgissa, Hollannissa ja Pennsylvaniassa. Palasi Turkuun 1701, peruutti aiemman lahkosta luopumisensa ja esiintyi yltiöuskonnollisesti. Sittemmin vangittu ja tuomittu luterilaisen opin häpäisemisestä kuolemaan 1709. Tuomio muutettiin elinkautiseksi vankeudeksi, jota Schaefer suoritti Turun linnassa ja vuodesta 1713 Gävlessä, missä vanhempi veli oli kirkkoherrana. ‡ Gävlessä 26.3.1729.

Pso: 1712 (itsensä vankeudessa vihkimänä) Anna Wargentin tämän 2. avioliitossa († 1720).

Pson edell. aviomies: Turun hovioikeuden aktuaari Johan Phoenix 1673 (yo 1663/64, † 1707).

Veli: Svean hovioikeuden varapresidentti Henrik Schaefer, aatel. 1693 Heerdhjelm 2033 (yo 1669, † 1712).

Lanko: komissaari Joakim Wargentin 3202 (yo 1684/85, † 1705).

Vertaa: pietisti Lars Ulstadius 2817 (yo 1679, † 1732).

Vertaa: eurajokelainen pehtori, maanmittari Olof Ulhegius 3351 (yo 1686, † 1702).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 171a; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 22 (5.4.1690); HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 267 (27.4.1704, Till Cemnär Rätten i Åbo ‹Sisältää konsistorin kielteisen vastauksen tiedusteluun, kuuluuko maisteri Schæfer edelleen akatemian jurisdiktion piiriin. Schæfer on haastettu kämnerinoikeuteen jumalanpalveluksissa käymättömyydestä.›); KA valtakunnanregistratuura 20.9.1705 f. 279 (Till Kongl. Råden angående Pietisterne som sig i Swerige insmyga), 26.4.1706 f. 352 (Till Cantzlij Collegium om förbudne Böckers införande); KA mf. ES 1751 (cc 13) Paraisten käräjät 20.–21.1.1685 f. 48v; KA mf. ES 1753 (cc 20) Paraisten käräjät 14.–15.7.1692 s. 8 (Mag:r Petrus Schefferus på Kyrckioheerdens Höglärde Mag:r Anders Hasselqwistz wegnar); KA mf. ES 1884 (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 20.–21.3.1685 f. 55v (D:nus studiosus Petrus Scheffer inkom med begäran, att honom Skötningh på Nygårdh meddelas måtte, emedan han trenne laga uplysningar der å haf:r ... Och Mons:r Petrus Scheffer å sin Modhers dygdesam h:o Elin Torfwestz wägnar Häradz upskåtz domen af d: 10 Maij 1682 medh detta intygandhe fullgiordt, och sigh samptelige Erfwingarns sökia medh Nygårdz upbiodandhe och graverandhe bewijser. Vertaa U98). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 170 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 490; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 385, 388; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 347, 352, 518, 525–529, 530–532, 532–533, 534–538, 541–549, 549–551, 551; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 21; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 382; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 297; Matrikel der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg I 1690–1730 (bearb. v. F. Juntke, 1960) s. 380. — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 294; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 71 (Köpmannasläkter i Åbo, Schæfer Tab. 6); E. Hedin, Pietisten Petter Schaefer. En fånge på Gävle slott. PHT 29 (1928) s. 216–246; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 196; E. Kansanaho, Suomalaiset yltiöpietistit Lauri Ulstadius ja Pietari Schaefer. SKHSV 41–42 (1954) s. 99–214; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1425R, 2185G, 2745R, 3806G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9136; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 94; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 136; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1265, 1838R, 2823R, 3640, 4251, 4433; P. Schäfer (toim. M. Piispa), Minä Pietar ja minä Anna: päiväkirja vuosilta 1707–1714 (2000) 270 s.; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 797; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 600.

Doria respondentti

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Schaefer. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2565>. Luettu 15.5.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Schefer, Petr. Henr[ici] Ab. p. 133 || Hans bröder p. 99. Nämd i prot. 1683, 6.7.1688, 14.11.1689 befinnes drifva samma (pietistiska) irrläror med Ulhegius och Ulstadius; derom vidare 20.11, 4.12–15.12. Student i Upsala 20.9.1685: cum honorif. testim. accessit. Respondens i Åbo 19.12.1687 u. Hahn, 5.7.1688 pro gradu u. Sim. Paulinus. Magister 26.7.1688. Fängslad på Åbo slott 1689–92 då återtog sina lärosatser. Utrikes 1695–1701 (Tyskland, Frankrike, Holland, England, Nya Sverige i Amerika). Ny bekännelseskrift i Åbo 1707. Dömd till lifstids arrest på slottet. Lägrade der en enka, med hvilken sjelf sammanveg sig 1713. Med anledning deraf hiskligt uppträde i k:m. Rymde vid ryska infallet. Död på Gefle slott 1728.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 170.

Tallenna tiedot muistiin