Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1677 Gustaf Forselius Gustavus Erici, Ostrobotniensis 2569. Vht: Kokkolan Vetelin kappalainen Erik Raumannus (Ericus Sigfridi, † 1673) ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 21.8.1673 Gustavus Erici Forsselius O-Bothn. n. j. Ylioppilas Turussa sl. 1677 [Forselius] Gust. Erici Ostrob _ 133. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1677] Gustavus Erici Forselius. Ups. depos. | Primum Sacellanus, deinde 1698 Pastor in Carlö. Obiit 1707. Vihitty papiksi noin 1679. — Apulaispappi Raahessa (1688). Saloisten Siikajoen kappalainen (1691). Hailuodon kirkkoherran apulainen 1692, vt. kirkkoherra (1695), kirkkoherra 1698. † Hailuodossa 1707.

Pso: Maria Curnovius († 1736).

Appi: Kajaanin pormestari, kihlakunnantuomari Johan Curnovius 8 (yo 1640, † 1665).

Veli: Vetelin kappalainen Elias Forselius 2142 (yo 1671, † 1733).

Poika: kersantti Henrik Forselius, myöh. Forsell 5052 (yo 1708, † 1719).

Vävy: Rovaniemen kappalainen Krister Bonelius 3465 (yo 1687, † 1745).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 64b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #257; KA valtakunnanregistratuura 18.5.1698 f. 358 (Fullmacht för H:r Gustavo Forselio att wara Kyrkioherde uti Carlö församling ... Kyrkioherden uti Carlö Sockn och Österbottn H:r Henricus Sigfridi 25 af des höga Ålder så wanför är, at han redan i många år hafwer måst lijkmätigt Kyrkioordningen underhålla och belöna en Substitut, som tiänsten förrättat, warandes dock åtskilligt, som en Pastor bör drijfwa och i acht taga, af en sådan beskaffenhet, at det af en Substitut icke altid kan med behörigt efftertryck wärckställas ... den förre emot en wiss åhrlig afgifft uti des lifztid åtniuter, Pastoratet till denne senare aldeles afträda); KA mf. ES 2037 (rr 27) Saloisten käräjät 1.–3.9.1690 s. 132 (Framstegh Wyrdige och Wellärde H:r Gustavus Fortelius, med begiäran honom måtte förunnas få wedertaga Raipala ett elackt förfalne 1/4 Mant: Crono Jordh för 1/8 Mant: wid Sijkajokj Åminne belägen); KA mf. ES 2038 (rr 28) Saloisten käräjät 11.–12.8.1691 s. 154 (Cappelanen i Sijkajoki wähllerde H: Gustaf Forselius); KA mf. ES 2039 (rr 32) Oulun ja Hailuodon käräjät 11.–12.1.1695 s. 60 (Företrädde vice Pastor på Carlöön wyrdig och wällärde H:r Gustavus Forselius, och inlade en till högwällborne H:r Landzhöfdingen och denne Rätt författad Suppliqve, dessmedellst han andrager, huru såssom Allmogen eller dess wähl-intentionerade åhörare der sammastädes i betrachtande af dess utj samfällte 16 Åhr emoot een mycket ringa inkombst och Subsistence giorde tiänst hafwa honom undt och oplåtit Aita Karfwo oplänningh, emedan dess nyligen optagne Crono Ödes hemman består af så swagdt och ringa hööslagh att han uthan dess skada omöijeligen der till rätta komma kan); KA mf. ES 2040 (rr 35) Hailuodon käräjät 8.8.1698 s. 687, 690; KA mf. ES 2041 (rr 37) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–26.2.1700 s. 475 (Matz Sangis 1/4 dehls och Jacob Matickas 1/3 M:ls Ödelämbnade hemmanen i Kyrckiobyn), Hailuodon käräjät 19.–20.6.1700 s. 607 (Kyrckiokistan som ståt uthj Sakristian är funnen allaredan A:o 1698 in Decembri sönderskuren). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 166 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 433; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 224; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #257. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 180, 182; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3G; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 112; L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 61; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3503.

Päivitetty 21.4.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Forselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2569>. Luettu 24.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forselius, Gust. Erici Ostrob. p. 133 || Ob. 257: 1677, Upsal. depos. [21.8.1673]. – Hans bror p. 107. Kpl och 1698 kh i Karlö. Död 1707.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 166.

Tallenna tiedot muistiin