Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1677/78 Jakob Laminius Jacobus Matthiæ, Säkylensis 2595. Vht: Iso-Säkylän kylän Pellin talollinen Matts Mårtensson ja Agata. Ylioppilas Turussa 1677/78 Laminius Jac. Matthiæ Sækyl _ 134. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Jacobus Laminius. | V. D. M. in Kiuhlo et Säkylä. | obiit ibidem. — Säkylän ja Köyliön kappalainen 1682. ‡ Säkylässä 31.5.1710.

Pso: Maria.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #225; KA mf. ES 1925 (mm 13) Euran käräjät 6.–7.2.1682 f. 60 (Bårgaren i Nystad Erich Clemetsson Lopmeri ... fordrade af D:no Jacobo Laminio i Stor Säkylä 18 D:r K:m:t ... gield), 60v (Förra Pastoris Sahl: Pauli Thomæ [Euran kirkkoherra Paulus Thomæ Londenius, † 1666] dotter Maria Påålsdotter i Kyrckieby förekom och fordrade så nu som för detta hoos Dm: Jacobum Laminium i Stor Säkylä een Sölfskeed, som hoos hans Sahl: Fader Matz Mårtensson för några penningar i pant satt är), 61; KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 3.–5.10.1682 f. 185 (D: Jacobus Laminius sielf bekennär sigh bekommit uthaf sin broder Matz Matzson i Säkylä, een hoos hans Sahl: Fader Matz Mårtenson i Storsäkylä uthaf Pastoris Sahl: H:r Pauli Thomæ Enckia Lijsbetta Jacobsdotter, den och nu döder är, för 4 D:r Kopp:r M:t pantsatte Sölfskeed, och den samma icke Lagligen opbudit, uthan som hon föregifwer i Åbo åter försatt, hwarest den skall wara uthi brandh hoos Advocaten Jacob Pahlman förkommen); KA mf. ES 1932 (mm 37) Euran käräjät 27.–28.3.1701 s. 332 (då han ett så stoort Oliud giort, att Prästen herr Jacob Lamingius som stådt för Altaret blifwit förorsakad dess Owäsende att nedtysta); KA mf. ES 1934 (mm 42) Euran käräjät 14.–16.6.1704 s. 871 (Jacob Læminius); KA mf. ES 1936 (mm 45) Euran käräjät 12.–15.10.1706 f. 578 (Cappellanen H:r Jacob Laminus); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 23.8.1675 s. 61 (att betala till dieknen Jacobum Matthiæ); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 24.10.1692 (angående Johan Saukos Broders Sahl: H:r Henrich Andrelii 2594 barns Arff, hwar öfwer [Cappellanen i Säkylä Wällärde H:r Jacob] Laminius förmynderskap hafwer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 168 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 300 (Jacobus Lamacius); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "[Jacobus] Laminius Absens"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #225. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 230 (Jacob Lammingius eller Flaminius).

Päivitetty 31.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Laminius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2595>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Laminius, Jac... Nämnd i prot. 14.3.1688 som vittne. = Jac. Lammingius l. Flaminius kpl i Säkylä 1688, † 1710.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32.

Laminius, Jac. Matthiae Saekyl. p. 134 || Sat. 225: V. D. min. in Kiuhlo et Säkylä, † ibid. [1710?]

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 168.

Tallenna tiedot muistiin