Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1677/78 Daniel Tacku Daniel Henrici, Hvittensis 2596. Vht: Punkalaitumen kirkkoherra Henrik Tacku 721 (yo 1649/50, † 1717) ja Elisabet Bursetz. Ylioppilas Turussa 1677/78 [Tacku] Dan. Henrici Hvitt _ 134. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Daniel Tacku. | Miles. — Turun läänin jalkaväkirykmentin majoittaja (1692), lippumies (1694), ero noin 1695. Joutui sotapalvelukseen viljelemänsä Huovariston tilan ratsumiehenä 1705. Mainitaan Lemburgissa Liivinmaalla 1706.

Pso: 1693 Katarina Eriksdotter Holm tämän 2. avioliitossa († 1725).

Pson edell. aviomies: tilanomistaja Marttilassa Gudmund Qvist, myöh. Wijnqvist 2405 (yo 1675, † ~1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 189a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #226; KA mf. ES 1753 (cc 20) Marttilan käräjät 29.10.1692 s. 154 (Fureren Daniel Tacku beswärade sigh öfwer dess Booställes Bonde ifrån Halickola Christer Julla); KA mf. ES 1848 (kk 11) Marttilan käräjät 9.–10.2.1694 f. 244v; KA mf. ES 1852 (kk 23) Marttilan käräjät 30.–31.10.1705 f. 42 (Länsman Jören Simonsson anklagade Karin Thomasd:r ifrån Hufwaristo Byy i S:e Mårtens Sochn, som d: 21 sidstl: Maij födt ett oächta Barn hwilcket hon med Ryttaren Daniel Hindrichsson Tacku skall afladt, och som Daniel Hindrichsson wore gifter ... ehuruwähl han warit Rusthållare, så hade han doch intet haft någon dräng på Hämmanet, hwarföre han blifwit sielf skrifwen till ordin: Ryttare, seijandes Kyrckioherden, Daniel Hindrichsson ofehlbart wara barnfadren, medan han sielf skickat bood till honom, det Barnet skulle Christnas på honom och nembnas till Johanna ... Rätten fann skähligt Lijkmätigt 1653 åhrs Straff ordning sampt Hans Kongl: Maij:ts Kyrckio Laag att dömma Konan Karin Thomasdotter att bööta sina 40 D:r S:m:t och uthstå 3. Söndagar Kyrckioplicht, men ang:de Daniel Hendrichsson böör afgå breef till Armeen der han är stadder). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 171 (XXXVIII); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "Daniel Tacku Åthwarnades att han skulle grant achta sin tijdh och enteliga bettre flijt anwända än her till"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #226.

Päivitetty 9.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Tacku. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2596>. Luettu 7.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tacku, Dan. Henrici Hvitt. p. 134 || Sat. 226: miles. – Hans far p. 36. Nämd (denne?) för oväsen ännu i prot. 27.3, 14.11.1694.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 171.

Tallenna tiedot muistiin