Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1677/78 Tomas Birkman Thomas Jacobi, Birckalensis 2612. Vht: Pirkkalan kirkkoherra, FM Jakob Raumannus (Jacobus Pauli, † 1678) ja Kirstin Jöransdotter. Ylioppilas Turussa 1677/78 [Birckman] Thomas Jacobi Satac _ 135. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Thomas Birkman | Obiit studiosus A:o 1685. — Omisti Pirkkalan Laalahden tilan vuodesta 1683. † ylioppilaana 1685.

Pso: Anna Pehrsdotter tämän 1. avioliitossa (elossa 1710).

Appi: majoitusmestari Per Paulinus 237 (yo 1641/42).

Veli: Pirkkalan kappalainen Jöran Birkman 1513 (yo 1661/62, † 1688).

Pson poika: Kangasalan kirkkoherra Petter Widbom 5072 (yo 1709, † 1749).

Tyttärenpoika: Pusulan kappalainen Baltasar Wikman 5915 (yo 1732, † 1764).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 24b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #242; KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 480v (Tillsades Bonden Matz Sigfredsson i Höjä, som uthi förwaring något Spannemåhl aff Studioso D:no Thoma Birckman, at icke aflåta samme Spannemåhl förrän bem:te Birckman liqviderar om dhe 14 Dal:r 21½ ö: Kop:m:t, som H:r Henrich Paulinus 1870 af honom fordrar); KA mf. ES 1965 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 9.–11.8.1684 s. 1466 (Thomas Birkman kom nu för Rätta och upwijste ett köpe breeff emellan sigh och Johan Birkman på Laialax hemman aff dhen 17 Octobris 1683, begiärandes samma hemman nu uplysas kunde dy till hans begiäran uplystes samme hemman förste gången); KA mf. ES 1967 (nn 9) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–24.2.1692 f. 42; KA mf. ES 1972 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–18.5.1704 f. 291 (Sahl: Thomas Birckman, hwilken sin Broder H:r Jöran owitterl: och utan des consens skall försålldt Alaskartano Gården i Åbo åth Handelsmannen dersammastädes framl: Abraham Regeman, oachtat samma Gårdh skall warit ärnadh till giälldens afbetahlning); KA mf. ES 1974 (nn 24) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 9.–11.10.1705 f. 211 (Förrdetta Opbördz Skrifwaren Christopher Platzman (katso 1688) Kärdhe till sin Stiuff Swärfader Länsman Niels Bengtsson, om sin Hustros Carin Birckmans, sampt Swägerskas Anna Birckmans hwilken ännu är ogift Fädernes Arf, effter deras Fader och Swärfader framledne Thomas Birckman, begärandhes att Niels Bengtsson måtte bewijsa, huru stoor qwarlåtenskapen war, före hans tillträde uthj Ächtenskap medh sin Hustro Carin Pehrsd:r, iemwähl giöra Räckenskap för Laijalax Ryttare hemmans Åhrlige inkompster och Köpe Summan, som han utan Barnens tillståndh för någon tijdh sedan sålldt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 165 (XXXVIII); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 64 (I 23.2.1681 Satag.: "Thomas Birckman Absens NB"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #242. — R. Sumelius, Birkman i Birkala. Genos 16 (1945) s. 126; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #905.

Päivitetty 19.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Birkman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2612>. Luettu 30.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Birckman, Thomas Jacobi Satac. p. 135 || Sat. 242: Birkman, obiit studiosus a:o 1685. – Hans bror p. 117.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 165.

Tallenna tiedot muistiin