Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1642 Anders Anderson Salamontanus Andreas Andreæ, Vestmannus 263. * 1608. Raatimiehen poika Salan kaupungista. Ylioppilas Uppsalassa 2.2.1632 Andreas Andreæ Salemontanus. Tuli Kurck-veljesten yksityisopettajan ominaisuudessa Turkuun kesällä 1642, ei ehkä kirjoittautunut siellä akatemian matrikkeliin. Ylioppilas Leidenissa 14.2.1643 Andreas Salomontanus Swecus. 28 [ann.]. — Turun hovioikeuden sihteeri 1644, aatelittomien luokan asessori 1648–84, samalla Dalin kihlakunnantuomari 1645–52, Maskun tuomiokunnan tuomari 1653–80. ‡ Turussa 28.10.1684.

Pso: Maria Plogh († 1679).

Poika: Johan Salamontanus 1485 (yo 1661).

Poika: ylioppilas Gustaf Salamontanus 1486 (yo 1661, † 1670).

Vävy: Turun kaupunginsihteeri Karl Brochius 1007 (yo 1653/54, † 1678).

Vävy: kauppakollegion viskaali, FM Olof Cygnelius, myöh. Cygnell 1479 (yo 1661).

Vävy: hovioikeudenneuvos Joakim Schultz, aatel. 1698 Riddercrantz 1522 (yo 1662, † 1724).

Vävy: sotilaspappi Johan Möller 3194 (yo 1684, † 1702).

Oppilas 1642: Knut Kurck 261; 1642: Gustaf Kurck 262.

Vertaa: Munktorpin kirkkoherra, FM Erik Salamontanus 37 (yo 1640, † 1663).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 22.3.1652 f. 387 (Donation för Assessoren Anders Andersson), 22.4.1665 f. 61 (Till Cammaren för Assessoren Anders Andersson om någre wedherlags hemman i Finlandh), 17.9.1667 f. 207 (Till H. Herman Flemingh för Assessoren Anders Andersson ... Hennes Maij:t Drottningh Christina hafwer Anno 1652 honom på Norkiöpings Beskuts willkor uthi Åbo lähn, Pargas, S. Karins och Sagu Sochner fyra hemman skiänckt och donerat ...), 209, 210, 14.11.1670 f. 507, 21.10.1672 f. 358 (Confirmation på ett byte för Assessoren Anders Andersson), 21.10.1672 f. 359, 21.10.1672 f. 360, 27.8.1680 f. 414 (Öppet Breef och Confirmation upå Donations hemmanet Narslax [i Sagu sochn], för Assessorens i Åbo Hoff Rätt Anders Anderssons döttrar). — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 338; C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 12; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 106; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 431; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 60; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 38, 147, 197, 207 (29.10.1684, ‡); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 124; H. Lagergren et al., Västmanlands-Dala nations album. Band I. 1639–1700 (Uppsala 1931–72) s. 5 #1; Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 65 (30.3.1642, ... Witnen framdrogo mehrb:te studiosi först een tysk adelsman och sedan D. Andream Andreæ, Kurkarnas præceptorem, huilka witnade at fechtemästaren hade skutit twå gångor medh pistolen åth studenterna, men tridie gången bran intet af mehr än bara fängekrutet), 77. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 209; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 416; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #23D, 42D, 720D, 870D, 1312D, 2161D, 2694D, 2811D, 2902D, 3784D, 3984D, 3986D, 4358D, 4363D, 4419D, 4428D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #100H (‡), 1530 (?), 2239, 3390H (‡).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Salamontanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=263>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin