Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1678/79 Nils Indraeus Nicolaus Olai, Satacundensis 2691. Vht: porilainen porvari, raatimies ja valtiopäivämies Olof Bengtsson († 1686) ja Elisabet Nilsdotter. Ylioppilas Turussa 1678/79. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1678/79] Nicolaus Indræus. | Pastor Revaliæ. Obiit. 1707. ‹Sukunimeksi on kirjoitettu ensin Iinderæus, joka on sitten korjattu muotoon Indræus.›. Vihitty papiksi Riiassa 1680. — Eversti Erik Pistolekorsin värvätyn liivinmaalaisen rykmentin saarnaaja 1680, rykmentinpastori 1681. Tallinnan virol.-suom. tuomiokirkkoseurak. kirkkoherra 1686 (virkavahvistus 1688). Tallinnan tuomiokapitulin jäsen 1692. † Tallinnassa 7.1707.

Veli: Marttilan kirkkoherra Johan Indraeus 2222 (yo 1672/73, † 1695).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #245; KA valtakunnanregistratuura 21.2.1688 f. 97 (Confirmation på Pastoris tiensten wid Finska Församblingen i Reval för H. Nic. Indræo uti H. Hind. Elosinij 972 stelle ... Wårt Råd och Præsident uti Wår Åbo Hoffrätt, Wälborne H:r Robert Lichtone har för något mehr än et åhr sedan, såsom då warande Gouverneur öfwer Estland kallat och förordnat Regementz Predikanten wijd Öfwerste Pistohlkors anförtrodde Regemente Wällärde H:r Nicolaum Indræum. att wara Pastor wijd den Finska Församblingen på Tornus berget i Reval uti den afledne Pastoris H. Hinrici Elosinij ställe, hwilken tienst han ock ännu med all troo- och flijtigheet upwachtar); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 27.1.1679 s. 5 (Blef afsagt att ett breff skal afgå til Befalningzman Sal: [Erich] Spofz Enckia, om dhe saaker huilka här uthi staden för hennes barns information opå Studiosi D: Nicolai Indræi begäran för några åhr äre arresterade wordne), Porin RO 8.3.1679 s. 15, Porin RO 24.3.1679 s. 17 (Oloff Bengtsson ... hans Son Nicolaus), Porin RO 10.11.1679 s. 47 (Oloff Bengtssons hustru Elisabeth Nilssdotter ... hennes Brodher Johan Nilsson i Härpö ... sin gl: fadher ... hennes Bror Anderss Nilsson Borgare här uthi staden), Porin RO 23.3.1688 s. 8; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 14.7.1706 s. 69 (Bewilliades till Kyrckioheerdens uthj Antonj Bergz Kyrckia I Räfwel Ehrewördige H:r Nils Indræj skrifftelige begäran af den 4 sidstledne Junij, des Sahl: Broder fordom Kyrckioheerdes uthj Sanct Mårtens Sochn H:r Johan Indræj 2222 Son Johan Johansson, som här i Staden In Julio 1685 födder ähr, des Börde breff, hwilken han tenckt dher sammastädes att låta något handtwärck lähra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 174 (XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 30 (Nicolaus Inderæus); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #245. — J. R. Brehm, Revalia, Esthoniæ Metropolis, literata (1699) [p. 11]; H. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849) s. 81; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) II s. 28; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 126, 139; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 211.

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Indraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2691>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Indræus, Nicol. – Sat. 245. Pvgd i Riga till predikant vid öfverste Pistolekors regem. Svensk kh i Reval 1685. Prest vid finska församl. der. Död 1707.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 174.

Tallenna tiedot muistiin