Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1679 Matias Soraeus Matthias, Satacundensis 2711. Kotoisin Ikaalisista. Ylioppilas Turussa kl. 1679. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1678/79] Matthias Soræus. | Adjunctus in Ikalis, postea Sacellanus in Curicka. Obiit 1703. — Ikaalisten pitäjänapulainen 1685. Ilmajoen Kurikan kappalainen 1692 (vahv. 1701). † Kurikassa 28.11.1702.

Pso: (jo 1685) Helena Forlundius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Kurikan kappalainen Sigfrid Saringius 4386 (yo 1698/99, † 1720).

Appi: Harjun kappalainen Lars Haraker, myöh. (1649) Forlundius 435 (yo 1644, † 1677).

/ Eräs Pohjanmaan jalkaväkirykmentin kersantti Matias Soraeus (tämän poika?) kaatui Napuessa 1714. /

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #250; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 14.7.2011 (Tietoja poika Anders Soraeuksen puolisosta Elisabet Alceniasta ja sotilasurasta, lähteinä Digitaaliarkisto Kurikan kastettujen luettelo 1.1.1707 Andreæ Soræi och Elisabeta Alceniæ barn Mathias, Digitaaliarkisto Kurikan kirkontilit 25.12.1710 Förährt Fourier Anders Soræus 1 Corolijn och 30 ö: till fattige ja Digitaaliarkisto kirkontilit 15.3.1713 Fendrickens Anders Soræi h:o förährt 30 ö:); Johannes Hissan tiedonanto 19.2.2012 (Kappalaisen pojan Anders Soraeuksen puolison Elisabet Alcenian patronyymi on Mattsdotter, joten hän on varmaankin Lempäälän kappalaisen Lars Alceniuksen 3842 sisko. Elisabet Alcenian (* ~1677, † 13.3.1760 Lohtaja) toinen mies oli Alavieskan lukkari Gustaf Johansson Barckell (* 1701, † 9.2.1750 Alavieska), jonka isä oli Johan Barckman U441. Lähteenä esim. Suku Forum keskustelu, jonka mukaan Elisabetin patronyymi mainitaan KA mf. ES 2057 (rr 61) Kalajoen käräjät 5.–10.3.1731 s. 492); KA mf. ES 1966 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–17.7.1690 s. 1571; KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 9.–11.6.1691 s. 229 (Coadjutoren Wällärde H:r Mathias Soræus j Ikalis kom nu för Rätta, angifwandes Jöran Jöranson j Stoor Röyhiö som skulle han omgåtz medh Signerij hälst widh huggne Såhr och wärckz bort tagande, tillfrågades fördenskull Jöran på hwadh sätt han sådant Signerij brukar, hwilken sådant op repeterade medh fåå Finska ordh, hwarutj hwarken försmädelse ordh Swordom eller annat straffwärdigt befans, doch androm till warnagel bleef han satt j Stocken); KA mf. ES 1967 (nn 9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.–18.10.1692 f. 329 (Caplan j Kariula Cappelgieldh, wällärde H:r Matz Sorræus, opwijste en Specification på dem som till Ikalis Kyrckian skylldige äro); KA mf. ES 2085 (ss 18) Ilmajoen käräjät 13.1.1696 s. 32 (Predikantens uthi Kuricka H:r Mathiæ Soræi och Thomas Zachrissons Attest de dato d: 27 Augustj 1693); KA mf. ES 2086 (ss 19) Ilmajoen käräjät 8.2.1697 s. 244 (Capellanen wördige och wällärde H:r Mathias Soræus); KA mf. ES 2088 (ss 21) Ilmajoen käräjät 3.–4.3.1699 s. 354, Ilmajoen käräjät 20.7.1699 s. 43 (Cappellanen weed Kuricka Capell wällärde H:r Mathias Soræus föredrog Rätten att då han 1694 emoott taget Kåchtåla hemman haar fuller det waret Rågsådt, men hans antecessor på hemmanet Pehr Jacobson åhrs wäxten afbergat ... Anhölt fördenskull wälbemelte H:r Soræus det berörde afsaknad anten kunde blifwa honom rättmätel:n ehrsatt eller och honom effterlåtet wed sitt affträde ifrån Prästebohlet, när Gudh och höga Öfwerheeten täckes, lämna Cappellans bohlet uthan Rågsäde som han det tillträdt hafwer), 44 (Angående Luopajerfwi Träskz Fiskewattn), 47; KA mf. ES 2088 (ss 22) Ilmajoen käräjät 17.9.1700 s. 838; KA mf. ES 2089 (ss 23) Ilmajoen käräjät 4.–6.3.1701 s. 390 (Cappellanen wed Kuricka Cappell wällärde H:r Mathias Soræus); KA mf. ES 2089 (ss 24) Ilmajoen käräjät 14.–15.2.1702 s. 193 (Capellanen H:r Mathias Soræus giorde uthan jäf sin Eed å book); KA mf. ES 2090 (ss 25) Ilmajoen käräjät 19.–20.8.1703 s. 639 (Det Klagade Framleedne Capellanens H:r Mathiæ Soræi Son Anders Mattson att een stor deehl af huusfålket uti Capelgeldet intet willia göra deras dagswärken till Enckan); KA mf. ES 2094 (ss 32) Ilmajoen käräjät 7.–9.2.1710 s. 163 (Sal: Capellanens Soræi Son). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 177 (XXXIX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #250. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 266; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 61.

Päivitetty 19.2.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Soraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2711>. Luettu 24.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Soræus, Matth. – Sat. 250. Född i Ikalis. Sockneadjunkt der. Kpl i Kurikka 1692. Död 1702.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 177.

Tallenna tiedot muistiin