Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1679 Anders Bohm Andreas Petri, Fenno 2735. Vht: kapakoitsija Korppoon Österkalaxin kylässä Per Larsson ja Ingeborg. Ylioppilas Turussa kl. 1679 [Bohm] And. Petri Fenno _ 141. — Kapakoitsija Korppoossa 1690. Talollinen Nauvon Spinkissä 1705. Nauvon pitäjänkirjuri 1708. † ruttoon 1710.

Pso: 1:o 1688 Margareta Johansdotter († 1701); 2:o noin 1703 Anna († 1710).

/ Tukholman suom. seurak. kappalainen oli nimeltään Andreas Jacobi Bohm (yo Uppsalassa 7.10.1697, † 1710). /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 26a; KA mf. ES 1845 (kk 7) Korppoon käräjät 16.–18.7.1681 f. 54 (att swara Studenten Andreas Peersson angående någon Olaga beskyllningh); KA mf. ES 1750 (cc 12) Nauvon käräjät 26.–27.2.1684 f. 402v (Dn: Studiosus Andreas Petri gaaf Rätten tillkenna, huru såsom dess Fader Pehr Lahrsson i Corpoström nest förleden Henrici Tijdh i Åbo hade handlat af Hopman Wälbetrodde Johan Otto Peper 1. Lada Höö af Mattnäs hemmanet, till den enda att så som han är sinnadh bem: hemman på bruuk att optaga), Sauvon käräjät 12.7.1684 f. 451v (Dn: Studiosus Andreas Bohm), f. 452v (Andreas Bohm beswäradhe sigh öfwer sin granne Erich Simonsson i Mattnäs); KA mf. ES 1752 (cc 17) Nauvon käräjät 30.–31.1.1689 f. 18; KA mf. ES 1846 (kk 9) Korppoon käräjät 15.–16.6.1691 s. 62 (Krögarens Anders Bohms berättelse), 72; KA mf. ES 1848 (kk 11) Nauvon käräjät 26.–27.2.1694 f. 23 (Krogaren i Korpo Ström Anders Bohm), 25 (Hendrich Peerssons [i Mattnäs] fader Sahl. Peer Larsson ... des Broder Anders Peersson); KA mf. ES 1848 (kk 12) Nauvon käräjät 6.–7.3.1695 f. 21v (lägersmåhl, jatkuu Korppoon käräjät 11.–12.3.1695 f. 33); KA mf. ES 1849 (kk 14) Korppoon käräjät 6.7.1697 f. 128v (Såsom Krogaren Anders Boom sielf tillstår sig wara skyldig); KA mf. ES 1850 (kk 16) Korppoon käräjät 6.–8.3.1699 f. 84v (Såsom Krogaren i Korpo Ström Anders Boom, hwilcken hafwer ett halft hem:n i Öster Kalax under Krogen, låtit stemma sina Grannar i Kalax); KA mf. ES 1850 (kk 17) Korppoon käräjät 1.–2.6.1700 f. 94v (beskylt Krogaren [Anders Bohm], det han Krogaren belägrat sin Pijga Margeta Michelsdotter som nu är hafwande); KA mf. ES 1850 (kk 18) Korppoon käräjät 22.–23.2.1701 f. 47v (3. Rullor Tobak); KA mf. ES 1852 (kk 22) Korppoon käräjät 21.–23.2.1705 f. 54v–56v (blef nu Ransakat om dhe klagomåhl som för detta Krogaren wed Korpo Ström men nu Hospitahls Bonden på Spink i Nagu S:n Anders Bom hoos högbemälte H:r Landzhöfdinge [Jacob Bure] andragit emot Ländzman Thol Wennergren Nembl:n, att bemälte Ländzman lembnat Krogen obesuten sampt Åkren osåd, Ändoch han 9 tun:r Råg af den Upskurne Åkren bekommit ... Blef altså härom i Ländzmans Wennergrens och Anders Boms närwahru Undersökt, och befinnes att een benämbd Peter Portman (katso 548) hafwer förmådt sig immission i berörde Krog i Anders Boms ställe ...); KA mf. ES 1855 (kk 30) Nauvon käräjät 16.–17.2.1711 s. 70 (Då anklagade Ländzman Abraham Michelsson Nembdeman Hendrich Michellsson för det han om Söndagen d: 6. Nov: förledit åhr öfwerlastat sig med drycker och sedan kommit drucken i denne S:s Kyrckia, begiärandes å Embetes wägnar, att han derföre med straff måtte ansees, Henrich Michellsson nu närwarande tillstodh sig wähl tagit en suup brenwijn om Morgonen hoos Sochne skrifwaren Anders Bohm, som nu med Hustru och barn är död, men nekade sig blif:t deraf drucken). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 172 (XXXIX); G. Thimon, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Vinculum Stockholmense. Del I 1649–1700 (1982) s. 245. — R. von der Hardt, Holmia literata (1701) p. 54 (Bohm Andreas Fenno. Anno 1700. m. Febr. vocatus Cappellan. Comminister Ecclesiæ Fennonicæ.); G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 108; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 38.

Päivitetty 12.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Bohm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2735>. Luettu 11.12.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bohm, And. Petri Fenno. p. 141.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 172.

Tallenna tiedot muistiin