Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1679 Sven Forsman Sveno Torberni, Vermlandus 2744. Kastettu Karlstadissa 8.6.1664. Vht: Karlstadin kappalainen Torbjörn Forsmannus 33 (yo 1640, † 1667) ja Ingeborg Nilsdotter Ring tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 28.6.1674 (in cl. rect. circ. infer., Sueno Torberni Forssman). Ylioppilas Turussa kl. 1679 [Forsmannus] Sveno Vermel _ 141. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1680 – sl. 1681. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1682 – sl. 1682. — Lumparlandin kappalainen 1689. ‡ Lumparlandissa 26. kolminaisuudenpäivän jälkeisenä sunnuntaina 20.11.1692.

Pso: noin 1684 Brita Eriksdotter Bange tämän 2. avioliitossa.

Pson isäpuoli: ratsutilallinen Sauvossa Erik Timberg 2938 (yo (1681), † ~1700).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; KA mf. ES 1750 (cc 12) Sauvon käräjät 1.–2.10.1684 f. 489v (Sven Forsman j Kafwaldo), f. 490v (Regementzskrifwaren Johan Neuman giorde åther igen i Rätten påminnelse om dhe saaker som han af sin förra hustru Brijta Erichzdotter Bange, sedan Echtenskaps skillnader them emellan är giordh ... hustru Brijtas Man Sven Forsman swarade); KA mf. ES 1751 (cc 13) Sauvon käräjät 26.–27.11.1685 f. 189v, (cc 14) Sauvon käräjät 22.–24.9.1686 f. 184v (d: 20 Julij A:o 1683. uthi det Venerando Consistorio Ächtenskaps Skillnaden emellan Johan Neuman och hustru Brita Bange skedde); KA mf. ES 1752 (cc 16) Sauvon käräjät 12.–13.3.1688 f. 38 (Oplystes första gången Kafwaldo Bördzrättz Ryttare hemmanet, hwilket H:r Ryttmestaren Edell och Manhaftig Nills Meibom på sin Syster dotters hustru Brita Banges wägnar till Skräddaren Erich Hindersson för 500 D:r K:m:t försålt haf:r som kiöpebrefwet af d: 15 November 1687 det uthwijser); KA mf. ES 1848 (kk 11) Pöytyän käräjät 17.–18.10.1694 f. 396v (Såsom Procuratoren Wälbetrodde Johan Graan på Cappellans Sahl: Wällärde H:r Swen Forsmans Arfwingars wägnar fordrar af Corporalen Manhaftig Erich Pijhl Kostpenningar för Corporalens hustro Elisabetha Bange ... Corporalens hustro mehr ähn 9: Åhrs Kost hoos sin Swåger Sahl: H:r Swen Forsman, och Syster Sahl: Brita Bange uthnutit ... Corporalen på sina Swågrars Niels och Anders Banges wägnar); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Tutkinta Lemlandissa 1.10.1690; KA mf. ES 3236 (Åland 10) Lemlandin käräjät 14.2.1693 (Comminister i Jummala H:r Hindrich Hassel 949 ... des Stiuf Son Sal: H:r Sven Forsman); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 28.2.–2.3.1695 (Sahl: H:r Cappellans Swen Forsmans omyndige Barn ... H:r Cappellan Henrich Hassel å dhe omyndige Barns wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 174 (XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 32, 38, 106, 110, 111, 240, 241, 293, 319, 323, 325, 333, 340, 342, 379; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 14; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 162 (1674:II), 164 (1675:II), 166 (1676:II), 168 (1677:II), 169 (1678:I), 172 (1679:II, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 17.

Päivitetty 30.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sven Forsman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2744>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forsmannus, Sveno [Thorberni] Vermel. p. 141 || Hans far i I. Född i Karlstad 1664. Student i Åbo 1679. Stipendiat 1680–82. Nämd för tvister i prot. 20.10.1680, 2.5.1683. Kpl i Lumparland på Åland 1689. Död 1692.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 174.

Tallenna tiedot muistiin