Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1679 Henrik Hypping (myös Hipping) Henricus Matthiæ, Björneburgensis 2786. Vht: porilainen porvari Matts Knutsson Hypping († 1680) ja Helga Henriksdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1679 Hypping Henr. Matthiæ Björn. _ ... ‹Rivin loppu ei ole luettavissa koska sivu on vaurioitunut sidoksen puoleisesta reunasta.›. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1679/80] Henricus Hypping. | Sacellanus. — Porin läänin jalkaväkirykmentin (Chr. von Steffkenin rykm.) saarnaaja 1685. Pernajan Koskenkylän ruukinsaarnaaja 1690–1712. † Porissa 15.1.1714.

Pso: (jo 1690) Katarina Ståhle († 1754).

Veli: Pernajan kappalainen Anders Hyppingius, myöh. Hipping 3782 (yo 1691, † 1754).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 94b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #259; KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Ulvilan käräjät 20.–21.8.1658 (Matz Cnutzson Hypping Bårgare i Biörneborg, kärde till Johan Thomason i Härppä om sin Sahl: Modhers Fadhers Markus Olofzsons arffz lått och Andeel ifrån bem:te Härppä som honom uthj löst och fast tillfallen war ... Matz Cnutzsons Modhers Stiuf Modher Petronilla Jacobzdotter, som war denne Markuses Sedhermehra hustru); KA mf. ES 1726 (bb 20) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.–21.2.1700 s. 9 (Bruukz Prästen H:r Henrich Hipping), 14 (Beträffande twisten emellan Bruukzpredikanten H:r Henrich Hipping, som åbor ett Crono Hem:n i Labbom byy, och des granne Abraham Mattzson, ang:de 6 Capp:r Landh); KA mf. ES 1726 (bb 21) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 11.–12.2.1701 s. 3 (ett hemman i Öfwesböhle, som hammarsmeden wedh Forsbyy bruuk Mester Christer Olhson Ståle tillträdt), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 1.–2.8.1701 s. 103 (Bruukz Predikanten H:r Henrich Hipping anhöl nu om finalt uthslag i saaken emellan honom å ett Crono Hemmans wägnar i Labbom kärande, och dhe öfrige grannarne i samma byy swarande ang:de stångfall i Boolåkeren som dhe senare willia beståå eller medgifwa); KA mf. ES 1726 (bb 22) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 16.–17.6.1702 s. 162; KA mf. ES 1727 (bb 23) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.6.1703 f. 39v; KA mf. ES 1727 (bb 25) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 10.–11.2.1705 f. 43v; KA mf. ES 1728 (bb 26) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 11.–12.6.1706 f. 48v, Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 7.–8.12.1706 f. 129; KA mf. ES 1729 (bb 30) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 4.–5.3.1710 f. 19v; KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 17.1.1652 (Förordnades och tilsattes Rådmannen Anders Hermansson och Matz Hyppingh till Torgh fougder); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 26.6.1681 s. 35 (Mons:r Henricus Hyppingius); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 14.9.1689 s. 75 (Mons:r Gabriel Prytz 2693 dömbdes effter sin egen muns bekännelse att betala till Isaac Matzson dhe 8 D:r Kop:r My:tt hwilka ennu restera på dhe 12 d:r han opå Studiosi Henrich Hyppingz wägnar längst för detta bort honom tillställa, medh 28 öre Dito M:tz Expenser). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 182 (XL); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #259. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 125; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 211; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2940D; Släktbok, Ny följd III. SSLS 503 (utg. J. Pousar, 1982–2003) sp. 418 (Hipping Tab. 2); J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4874 (1716, mainitaan muuan kirkkoherran leski Catharina Ståhle).

Päivitetty 11.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hypping. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2786>. Luettu 13.8.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hyppius [l. Hipping], Henr. Matthiae Björn. p. 144 || Sat. 259: Hypping; sacellanus. – En Henr. Hyppingh brukspredikant i Forsby 1691–1710.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 182.

Tallenna tiedot muistiin