Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1679 Jakob Willius Jacobus Laurentii, Arctopolitanus 2790. Vht: Porin lukkari Lars Simonsson († 1704) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1679 Willius Jac. Laurentii Arct _ 144. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1679/80] Jacobus Willius. | Sacellanus in Karku. | obiit. — Karkun pitäjänapulainen 1687, kappalainen 1693. Kirkonisäntä (1697). † Karkussa 1700.

Pso: Anna Johansdotter Grubb tämän 2. avioliitossa († 1714).

Pson edell. aviomies: Liuksialan vouti Kristoffer Platzman 1688 (yo 1664, † 1686).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 212b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #263; KA mf. ES 1965 (nn 6) Oriveden käräjät 18.11.1684 s. 1600 (Corporalen manhafft:g Abraham Christian som intet comparerat lensmans Anders Karpz Stembning, att swara Studenten Jacob Willio om hästwärde dömbdes nu för Citations försittiande till sine 3 m:r S:m:t); KA mf. ES 1965 (nn 7) Kangasalan käräjät 19.–23.2.1686 s. 78 (Såsom nu Nembden icke kunde frija Lars Jörenson i Tijala, ifrån den tiufnadh som ähr begången utj Simon Hindrichsons i Leipis wisthuus, therest för Studenten Jacobo Willio 3 Tun:r nedersatt spanmåhl itt lb: humbla ... i höstas bortstulne ähre), 80, Kangasalan käräjät 28.–29.7.1686 s. 131, Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–16.8.1686 s. 171 (Sahl: Befallningzmans Christophers Platzmans ... Efterlefwerska dygdesamme hustru Anna Grubbe ... opå hennes wegnar Dns: Jacobus Willius), Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.9.1687 s. 397 (Sal: befal:ns Effterlåtne Enckia dygdesamme hustru Anna Grubbe frå Hapaniemi ... uppå Wählbem: hustru Annas wägnar Coadiutoren Wähl:de H: Jakob Willius), 398, Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–19.9.1688 s. 737; KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 4.–6.9.1689 s. 1186 (katso 1125), Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.2.1690 s. 1290; KA mf. ES 1928 (mm 20) Ylim. käräjät Karkussa 27.9.1690 s. 376 (Hapaniemi Rustningz hemman ... hwilcket H:r Jacob nu åboer); KA mf. ES 1967 (nn 9) Karkun ja Mouhijärven käräjät 19.–20.7.1692 f. 223 (Coadjutoren H:r Jacob Willius); KA mf. ES 1967 (nn 10) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–22.2.1693 f. 68v, 82v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–21.2.1696 f. 42, Karkun ja Mouhijärven käräjät 16.–17.7.1696 f. 283v; KA mf. ES 1970 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 10.–11.5.1697 f. 178 (Capellanen och Kyrkiowärden uthi Karku Wällärde H:r Jacob Willius); KA mf. ES 1966 (nn 8) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.1.1698 s. 503, Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.6.1699 s. 904; KA mf. ES 1971 (nn 18) Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–19.10.1701 s. 246 (Cappellanens Sahl: H:r Jacob Willii Enckia hustro Anna Grubb anhölt, att Hapaniemi Rusthåldz halfwa Börde hemman kunde lagl:n wärderas, och sedan ett skifte emellan henne sampt hennes egne och Stiuf barn förrättas, hwar till och Stiuf Sonen Upbördzskrif:n Christopher Platzman, som deruthinnan är inrymbdt, gaf sitt jaakord); KA mf. ES 1971 (nn 19) Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–27.10.1702 f. 430; KA mf. ES 1972 (nn 20) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–10.2.1703 f. 55v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 15.–16.6.1703 f. 273, Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–13.10.1703 f. 485; KA mf. ES 1973 (nn 21) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.6.1704 f. 357v, 361 (Enckian hustro Anna Grubb tillijka medh sin Stiuffsson Upbördz Skrifwaren Christopher Platzman Kärde till Johan Andersson Hulkari i Karckuby, angående hennes och Hullkaris Swärfaders Sahl: Lars Simonssons Qwarlåtenskap, begärandes att ock hennes Barn, som han medh Sahl: H:r Jacob Willius, hwilken warit Larsses Son, har, måtte deraf sin dehl åtniuta ... dy kommer allenast 2 D:r 12 ö: K:r myndt, Arfwingarne emellan, som äre Sahl: H:r Jacobz Barn och des Broders Daniel Larssons Son Jacob som hoos Hulkari är, sampt bem:te Hullkaris hustro Lijsa Larsd:r att dehlas); KA mf. ES 1974 (nn 25) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.5.1706 s. 752 (Rusthållaren Johan Andersson ifrån Hullkari ... hans Swär- och Sahl: H:r Jacob Willij Fader framl: Lars Sigfredsson), Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–22.9.1706 s. 1122; KA mf. ES 1976 (nn 28) Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–19.10.1709 s. 943. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 186 (XL); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #263. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 249, 250.

Päivitetty 18.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Willius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2790>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Willius, Jac. Laurentii Arct. p. 144 || Sat. 263. – Sockneadjunkt 1687 och kpl 1693 i Karkku. Död 1700.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 186.

Tallenna tiedot muistiin