Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1679 Petter Miltopaeus Petrus Martini, Aboensis 2792. Vht: kaunopuheisuuden professori, FM Mårten Miltopaeus 606 (yo 1647/48, † 1679) ja hänen 2. puolisonsa Anna Petersdotter Thessleff tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1679 [Miltopoeus] Petrus [Ab _ 144]. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1683 – sl. 1684. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1685. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1686 – sl. 1688. Respondentti 13.11.1686, pr. Anders Wanochius 2021. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1689 – sl. 1695. Respondentti 15.6.1695, pr. Johan Munster 2581. Respondentti 4.12.1696 pro gradu, pr. Simon Tålpo 1856. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1697 – kl. 1699. FM 14.12.1697. — Stipendinotaari 1687–89. — Narvan katedraalikoulun konrehtori 1699, teologian lehtori 1700, rehtori 1701. Pakeni sotaa noin 1707 Tukholmaan ja jäi sinne. † Tukholmassa 4.5.1731. Naimisissa.

Poika: Pyhäjärven Vl. kappalainen Petter Miltopaeus 7206 (yo 1746, † 1761).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 131a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1731:733 (Miltopaeus, Petrus, rektor i Narva, d. 4/5 1731; broder: avl. Miltopaeus, Johan, rådman, Åbo, 2 söner; närv. syskonbarnet, Wång, Olof 4334, kapten v. Nyslotts läns inf. reg.); KA valtakunnanregistratuura 5.10.1701 f. 682 (Rectors fullmakt för Petrus Miltopæus ... medelst Isac Biörcks U387 dödelige afgång, Rectoris beställningen widh Swänske Scholan uti Narwen är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1926 (mm 13) Taivassalon käräjät 17.–19.7.1684 f. 714 (Studiosi D:nus Petri Miltopæi som Fullmächtige oppå Claudij Holstij wägnar ifrån Onnikma). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 183 (XL), 485 (Tillägg och rättelser. XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 307, 325, 326, 383, 409, 471; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. (55), 66, 67, 88, 90, 91, 156, 180, 241, 264, 318, 322, 396, 429, 430, 473–474, 484, 495, 502, 513, 514, 572, 573; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 27, 55, 124–126, 142, 143, 161, 164, 205, 226, 228, 229–231, 264, 306, 321, 344, 349, 370, 385, 407, 445, 524, 591, 592; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 12. — S. D. Geerkens, Narva literata (1703) f. 6v; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 46 (Köpmannasläkter i Åbo, Miltopæus Tab. 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2645R, 4061R, 4233R; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #225; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 154; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #108 (1712), 313 (1712), 699 (1713), 1758 (1714), 2935 (1715), 4170 (1716), 5132 (1720), 6177 (1707); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1512, 1742G, 1974, 2668R, 3883R, 4341R; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 570.

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Miltopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2792>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Miltopæus, Petrus [Martini] Ab. p. 144 || Hans far professoren p. 31. Stipendiat 1683–95. Respondens 1684 u. Wanochius, 1687 (1697 enl. Stjernm. p. 137) pro gradu u. Tålpo, 15.6.1695 u. Munster. Magister 1697 (enl. prot. etc.). Nämd i prot. 11.3.1686 för paskillet mot tullinsp. Edner, 1689–28.6.1692 till svars för svek vid malthandel, men frikänd, 27.6.1693 kräfver genom sin mor en del af arfvet efter sin far. Blef rektor vid katedralskolan i Narva.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 183.

Miltopæus, Petr.... Enl. prot. 22.11.1699 då först afförd från stip.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 485.

Tallenna tiedot muistiin