Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1679 Erik Brotzenius, myöhemmin Broserus Ericus Claudii 2799. Vht: Sipoon Immersbyn Broasin talollinen Claes Eriksson ja hänen 1. puolisonsa Hebla. Ylioppilas Turussa sl. 1679 Brotzenius Eric. Claudii _ 144. — Helsingin triviaalikoulun kollega 1687, konrehtori 1698. Mäntsälän kirkkoherra 1705, pysyi virassa isonvihan yli. † Mäntsälässä 1730.

Pso: Anna Jöransdotter tämän 2. avioliitossa.

Isän setä: Helsingin triviaalikoulun kollega Mårten Broderus, myöh. Brodzenius 491 (yo 1645/46, † ~1684).

Poika: Mäntsälän kappalainen Claes Broserus 5193 (yo 1712, † 1721).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 32b; KA valtakunnanregistratuura 27.7.1705 f. 254 (Kiörkioherde fullmacht på Mäntzela Pastorat i Wiborgz Stifft för Eric Broserus ... medelst Johan Stichæi 1834 dödelige frånfälle Mäntzälä Pastorat uti Wiborgz Stifft är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 1.2.1702 s. 18; KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 26.2.1706 s. 55 (Kyrkioheerden H:r Erich Broseri kärsta hustru Anna Jörens dåtters attest af den 1 Martj 1706); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 14.1.1707 s. 1 (Rådman Wählachradt Hindrich Luur (katso U569) som sig tillhandlat Conrectorn och Numehra Kyrckioherden H:r Erich Broserj gårdh effter oppwijst köpebreef af d: 11 Jan: 1707 för 550 d:r k:m:t); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 17.5.1661 (Dito fordrade Hindrich Christerss:n, af H:r Marthino Brochzenio 491 för huushyra 4 T:r Sp:ll som honom restera för Hans Matss:s söner (katso 1947) j Loijo, och H:r Mårthen accorderade der oppå, H:r Mårthen sade sigh betalt sielf till Hindrich 4 T:r och ifrån Loijo haf:r han fådt 1 T:a. Hindrich sade sigh bekommit aff H:r Mårthen 3 T:r och af hans Broder Claes 1 T:a, men ifrå Loijo intet. Effter såsom Hindrich Christerss:n giör Skåtzmåhl på Claes Erichss:n at han för sin persohn haf:r betalt honom 1 T:a Sp:l och H:r Mårthen der emoot säger honom på sine wägnar betalt, derföre Upskiutes denne saak till dess Claes kan komma tillstädes), Helsingin KämnO 17.8.1689 (... Wyrdige och Wähllärde H:r Erich Brodserus förklarade sig så wijda att giälden war honom obekant och wiste eij om hans för Antecessor [Sahl:e] Gabriel Laarsson hade caverat för Corporalen Anders Jacobsson ell:r icke), Helsingin KämnO 16.1.1696 (Skiepparen Zachris [Johansson] swarade att H:r Majoren [Patkul] A:o 1693 då han medh H:r Erich Brotserus hafwer waret Interesserat i båten ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 179 (XL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 34 (XL). — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 243, 248; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 52; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #62D, 115D, 1849D; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 119.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Broserus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2799>. Luettu 16.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brotzenius, Er. p. 144 (ej 141).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 34.

Brotzenius [äfven Broserus], Eric. Claudii. p. 141 || Skolkollega i Helsingfors 1687 och konrektor 1698. Kh i Mäntsälä 1705. Död 1730. Medlemmar i samma slägt kallade sig Brodzenius, Broserus och Brosell.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 179.

Tallenna tiedot muistiin