Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1679/80 Johan Teet Johannes Johannis, Euraåminnensis 2829. Vht: Eurajoen kirkkoherra Johan Teet 1051 (yo 1654/55, † 1692) ja Brita Collinus. Turun katedraalikoulun oppilas 4.3.1678 (in cl. rect., Johannes Teeth [Pastoris Filij in Eura Minne]). Ylioppilas Turussa 1679/80 [Teet] Joh. Joh:is Euraåm _ 145. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1679/80] Johannes Teet. | Philosoph. Mag. Rector scholæ Tavastburgensis deinde Past:r in Wanå, obiit 1706. FM 25.11.1691. Respondentti 1692 (Marklin), pr. Johan Flachsenius 981. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.6.1697. — Hämeenlinnan triviaalikoulun rehtori 1696. Vanajan kirkkoherra 1700. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1701. † Vanajassa 1704.

Pso: Anna Henriksdotter Florinus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: nimismies Henrik Zithonius 4405 (yo 1699, † 1723).

Appi: Paimion kirkkoherra, FM Henrik Florinus 799 (yo 1650, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 191a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #265; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 51 (Admodum Reverendi et Praeclarissimi Dn. Professoris Mathematum ex Inscriptione d. 6. Novemb. A:o 1690 habita Auditores: ... Johannes Theet); KA valtakunnanregistratuura 23.6.1700 f. 300 (Kyrkioherde Fullmakt för Magister Johan Theet uti Wåhne Församling ... Kyrkioherde Embetet uti Wåhne försambling af Åbo Stift, medelst H:r Elias Bergs 2117 dödelige afgång, är wordet vacant och ledigt), 23.11.1705 f. 328 (Fullmacht för Pœdagogus i Biörneborg Wällärde Johan Brunnius 3060 till att wara Kyrkioherde i Wåno Pastorat uti Åbo Stifft uti framledne Johan Thetz ställe); KA mf. ES 1935 (mm 44) Eurajoen ja Lapin käräjät 19.–21.6.1705 f. 271v, 280v (Auditeuren S:r Erich Leerman 3354 instälte sig såssom Fullmechtig å framl: Pastorens M: Joh: Teetz Enckias Mad: Anna Florinas wägnar ... begiärandes det iag underskref:n med tienlige Nambdemen måtte mig inställa uppå Heinälä Gård till inventeran och dehlning af framl: Pastorens H:r Johan Tetz Enckias Mad: Brita Collinas qwarlåtenskap); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Hämeenlinnan RO 19.–20.5.1699 f. 423; KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 1) Hattulan ja Lehijärven käräjät 20.–21.10.1699 f. 634; KA mf. ES 1726 (bb 21) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 19.3.1701 s. 78; KA mf. ES 1726 (bb 22) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 12.7.1702 s. 166, Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 10.–11.11.1702 s. 217; KA mf. ES 1726 (bb 23) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 3.3.1703 f. 72v (Prästegården); KA mf. ES 1727 (bb 24) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 9.–10.11.1704 f. 148v (Prästebolet i Wono). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 185 (XL); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 20; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #265; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #167; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 170 (1678:II), 172 (1679:II), 173 (1680:I), 175 (1681:I, pro valedictione), 177 (1682:I, secundo pro vale). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 46 V#1002 (J. Theet, Satac.-Finl.); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 328; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 280; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1002R, 4014G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 147; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #854, 1229R, 2687H (prom. 1691), 4192, 4243.

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Teet. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2829>. Luettu 23.1.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Teet, Joh. Joh:is Euraåm. p. 145 || Sat. 265. – Hans far p. 51. Respondens 1692 u. Joh. Flachsenius. Ej magister, ehuru ofta så uppgifves. Skolrektor i Tavastehus 1696. Kh i Vånå 1700. Död 1704 (1706?).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 185.

Tallenna tiedot muistiin