Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

27.2.1680 Johan Tholerus, myöhemmin Tollengreen Johannes Christierni, Ingermannus 2840. Vht: Kattilan kirkkoherra Inkerissä Krister Tolerus (Christiernus Petri, yo Tartossa 25.9.1638, † 1688) ja N.N. tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 27.2.1680 Tholerus Joh. Xierni Ingerm _ 145. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1680 d. 27. Febr.] Johannes Christierni Tholerus. Ingerm. — Kattilan kirkkoherran (isänsä) apulainen (1684), virka- ja armovuodensaarnaaja siellä 1688, kirkkoherra s.v. Pakeni sotaa Narvaan 1703. † Narvassa 1704.

Pso: (jo 1686) Margareta Eriksdotter Gollsteen (elossa 1714).

Lanko: Narvan kaupunginsihteeri Petter Gollsten 2853 (yo 1680, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 193a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #160; KA mf. ES 1808 (hh 1) Kaprion läänin alaosan käräjät 5.3.1684 s. 52 (dett intyger Pastoren ifrån Cattila H:r Johan Tollengreen), 72 (Leutnanten Manhafftigh Christer Tollengren angaf för rätten sin förrige klagan emoot Cattila bonden och Pillola by Ivan Kirpu), Kaprion läänin yläosan käräjät 1.–5.7.1684 s. 265, Ylim. käräjät Kattilan hovissa 24.11.1684 s. 500 (Cattila Presten Wyrdige och Wällärdhe H:r Johan Tollengreen), 506 (Pastoren H:r Johan Tollengren), 513 (Caplanen ifrå Cattila H:r Johan Tollengren), 532 (Pastoren ifrå Cattila Wyrdige och Wällärde H:r Johan Tollengreen); KA mf. ES 1808 (hh 3) Kaprion läänin ylim. käräjät 6.12.1686 s. 267 (af Pastore D:no Johanni Tollero); KA mf. ES 1809 (hh 5) Kaprion läänin yläosan käräjät 9.–14.7.1688 f. 160 (Leutnanten Christian Tollengreen); KA mf. ES 1809 (hh 6) Kaprion läänin yläosan käräjät 4.–9.3.1689 f. 34v (Leutnanten Edel och Manhafftig Christian Tollengreen kärde å sin Systers fordom Befallningzmans Wälb:de Erich Sigfredsons Änckias dygdesamme hustru Anna Päärsdotters (katso 795) wägnar, til Ridderskapz Bookhållare Wälb:de Johan Woust, angående någre giäldz prætensioner), Kaprion läänin yläosan ylim. käräjät 14.5.1689 f. 169 (företogz de twistige ährender, som emellan Ridterskapz Bookhållaren Wälb:de Johan Woust, och fordom Befallningzmannens Wälb:de Erich Sigfredsons effterlefwerska Ehreborne och dygdesamme Matrona hustru Anna Päärsdotter äro opwuxne); KA mf. ES 1809 (hh 7) Kaprion läänin yläosan käräjät 3.–8.3.1690 f. 5v, 23v, Kaprion läänin yläosan käräjät 14.–19.7.1690 f. 178v; KA mf. ES 1810 (hh 9) Kaprion läänin yläosan käräjät 15.–20.2.1692 f. 34v; KA mf. ES 1810 (hh 10) Kaprion läänin yläosan käräjät 30.1.–6.2.1693 s. 6, 47 (Kyrckioherden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Tollengreen ... sin Broder Leutenanten Tollengreen), Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–15.7.1693 s. 388 (katso 2751); KA mf. ES 1811 (hh 11) Kaprion läänin yläosan käräjät 13.–18.8.1694 s. 65; KA mf. ES 1811 (hh 13) Soikkolan ja Kattilan käräjät 25.–26.6.1696 s. 429; KA mf. ES 1811 (hh 14) Kattilan ja Soikkolan käräjät 22.1.1697 s. 95; KA mf. ES 1812 (hh 15) Koprinan ja Tääkkelin käräjät 26.2.–1.3.1698 s. 471 (Öfwerste Lieutenanten och Commendanten Wälborne Johan Apollof framkom för rätta medh Arrendatorskan på dess frällse Godz Petrina Sahl: Befallningzmans Erich Sigfridssons Enckia, dygdesamma hust: Anna Persdotter); KA mf. ES 1812 (hh 18) Kaprion läänin yläosan käräjät 1.–8.6.1701 s. 48; KA mf. ES 1813 (hh 19) Kaprion läänin yläosan käräjät 2.–8.1.1702 s. 36, Kaprion ja Unaditsan käräjät 2.–3.6.1702 s. 25, Kattilan ja Soikkolan käräjät 4.–5.6.1702 s. 112, 116; KA mf. ES 1813 (hh 20) Kattilan, Soikkolan ja Unaditsan käräjät 13.–14.4.1703 s. 195 (Amptförwaltaren på Kattila Håff Mester Christian Rohte klagade att Kyrckioheerden H:r Johan Tollengreen utj Kattila By hoos Pastoratz Bonden fullkomligit Krögerij och Öhl sällning hållit, jemwähl tillåtit andre att få der sammestädes Öhl försällia, som Herskapet till præjudice Länder); KA mf. ES 1792 (ff c) Jaaman läänin käräjät 19.1.1685 f. 41 (Leutnanten H:r Christer Tollengreen å Befalningzmannens Erich Sigfredhssons wägnar); KA mf. ES 1792 (ff 3) Ivangorodin läänin käräjät 18.–21.6.1689 s. 137 (Fendrichen Jonas Gadd på sin Stiuf-Swär-Faders Lieut:n Christian Tollengreens wägnar); KA mf. ES 1793 (ff 8) Jaaman läänin käräjät 15.–18.1.1695 s. 51 (Lieutenanten och Arrendatoren H:r Swen Schalin anklagade Lieut: Thomas Schmitt skriffteligen, som skall han honom på Sahl: Lieut:n Christop: Tollerhielms begrafningh skiält, trugat och hootat), Jaaman läänin käräjät 11.–14.6.1695 s. 126 (Sahl: Lieutenantens Christian Tollengreens Enckie Fru Anna Elisabeth Hylsthorst igenom sin Amptman Christian Berentsson anklagade sin Möllnare Hans Jörensson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 185 (XL); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 62 (I 23.2.1681 Vib.: "Johannes Tallgren åt Stockholm") ‹merkintä tarkoittanee Tollengreenia›; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 23. — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 321 (veli? Christian Tollengren, aatel. 1693 Tollerhielm); K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #333; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1511 (1714, leski).

Päivitetty 30.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tollengreen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2840>. Luettu 30.3.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tholerus, Joh. Xierni Ingerm. p. 145 || Vib. 160: 27.2.1680. – Son af Christ. Petri Tolerus, sist kh i Kattila († 1683).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 185.

Tallenna tiedot muistiin