Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1680 Jakob Kriander (myös Creander) Jacobus Gregorii, Aboensis 2846. Vht: turkulainen porvari Grels Kriander, myöh. Pässi 1481 (yo 1661, † 1703) ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas 26.6.1673 (in cl. I colleg., Iacobus Gregorii Aboensis.). Ylioppilas Turussa kl. 1680 Criander Jac. Gregorii Aboens _ 146. — Apulaispappi Ruovedellä (1690) ja Rymättylässä (1692). † Rymättylässä 1693.

Pso: Elin Henriksdotter Lilius tämän 2. avioliitossa († 1702).

Pson edell. aviomies: Ruoveden kirkkoherra Tomas Laxenius 691 (yo 1648/49, † 1687).

Lanko: Längelmäen kirkkoherra, FM Johan Lilius 690 (yo 1648/49, † 1663).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 45a; KA mf. ES 1966 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 27.–30.1.1690 s. 1360 (H:r Jacob Creander gaf nu Rätten tillkiänna Huru såsom Joseph Mattzson Nenonen i förledne Söndagz wedh det H:r Jacob Christnat barn kommit fuller och drucken till Kyrckian giörandes icke allenast däär stoort buller, uthan och i fyllnaden fullit 2 gångor neder på gålfwet, hwar medelst han giordt een grofwelig förargelse ... fadren Mattz Hendrichson Nenonen sampt Josepz hustru Ingeborg Urbansdotter bekiände nu honom wahra mycket swager nähr han något dricker ... åliggandes och wederböranderne än framdehls att lagföra den som j Ritoniemj under på stående Gudz tiensten hafft ööhl till sällia); KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 3.–6.2.1691 s. 117 (dygdesamma Matrona hustru Elin Lillia tillika medh sin Man Wällärde H:r Jacob Creander ... des förra Man Sahl: Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Thomas Laxenius), Ruoveden ja Keuruun käräjät 19.–20.6.1691 s. 287; KA mf. ES 1847 (kk 10) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 17.–18.6.1692 (Coadjutor Wällärde H:r Jacob Creander). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 180 (XL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 34 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 191 (mainitaan eräs borgaren Bässi); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 166 (stud. Jon... Chriander); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 231, 232; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 25; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 236 (31.5.1693, ‡ coadjutor i Rimitho herr Jacob Creander); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 13; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 164 (1675:II), 166 (1676:II), 168 (1677:II), 171 (1679:I, Jacobus Gregorij Pessi), 173 (1680:I, Jacobus Jacobi‹!› Criander). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 188.

Päivitetty 9.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Kriander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2846>. Luettu 24.1.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Criander l. Kreander, Jac... Gift student.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 34.

Criander [äfv. Kreander], Jac. Georgii Aboens. p. 146 || Nämd i prot. 3.5.1681 för slagsmål, 22.7.1687 för lönskaläge. Tyckes haft någon beställning i Ruovesi, enl. prot. 22.10.1690.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 180.

Tallenna tiedot muistiin