Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1680 Johan Tyrvenius Johannes Abrahami, Satacundensis 2896. Vht: Tyrvään kirkkoherra Abraham Tyrvenius (Abrahamus Josephi, † 1662) ja Karin Michelsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1680 [Tyrvenius] Joh. Abrahami _ 148. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Johannes Tyrvenius. | obiit studiosus. † ylioppilaana Tyrväällä noin 1697.

Veli: ylioppilas Isak Tyrvenius 1256 (yo 1658, † 1669).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 198b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #267; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1969 (nn 12) Tyrvään käräjät 8.6.1695 f. 249v (då inkom Johannes Tyrvenius af H:r Ryttmästaren [Henning Johan Grass] utskickat), 251; KA mf. ES 1969 (nn 13) Tyrvään käräjät 26.–27.10.1696 f. 387v (Såsom Studenten Dn: Johannes Tyrvenius på Susanna Jacobzdotters begiäran icke kunde neka, att icke han af henne för tree åhr sedan emottagit 22½ T:r Råg med wäxten upräcknat, som ännu står obetalt; Altså dömas Dns: Tyrvenius berörde 22½ T:R Sädh till Susanna betala. Sammaledes dömbdes ber:de Tyrvenius 2 Caroliner som Susanna hans Sahl: Moder länth, till henne betala efter han sin Moder ärft); KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 18.–19.1.1698 s. 482 (Wällärde H:r Andreas Tyrwenius förekom begärandes dedh Landbonden Johan Thomasson Fadderi ifrån Nupala by kunde medh Eedh sigh wäria att hafwa till hans Sal: Broder Johan Tyrwenium betalt den första Påsten om 9 D:r 10 ö: 16: S: M:t som böhr berächnas af Augmentz hem:tz Ränta till Kaistila Rusthåldh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 192 (XLI), 196 (XLII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 261; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #267.

Päivitetty 31.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tyrvenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2896>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tyrvenius, Joh. Abrahami. p. 148 || Sat. 267: obiit studiosus. – Hans bror p. 116.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 192.

Tymenius, Joh. – Ansökte stipendium 29.6.1682, utan framgång.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 196.

Tallenna tiedot muistiin