Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1680/81 Henrik Cupilenius Henricus, Satacundensis 2899. Kotoisin Porista tai Ulvilan Kupilta (Jokipii 1954). Ylioppilas Turussa 1680/81. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Henricus Cupilenius. | obiit studiosus. | 1697 | Excellens scriba. † ylioppilaana, ‡ Porissa 21.11.1697.

Sukulainen(?): sotilas Tomas Cupilenius 3530 (yo 1688, † 1710).

/ Porissa haudattiin samana päivänä 1697 Henrik Cupleniuksen kanssa myös Matias Cuplenius. /

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #270; KA mf. ES 1928 (mm 20) Ulvilan käräjät 7.–10.1.1690 s. 11 (Rådman i Biörneborg wel:tt Nils Larsson beswärade sig öfwer Studenterne Henrich Cuplenius, Gregorius Arctopolitanus 3374 och Johannes Kellander 3529, hwilcka förledne Bartholomæi skola sönderhuggit hans uti herregårdz wjken needsatte Katiskor ... men dhe icke Comparerat, uthan sin exception till Rätten insändt, af innehålld sig intet wid detta forum kunna swara, uthan lyda under Academiske Jurisdiction, eller och efter som dhe nu äre uthom dess frijheetz mijhler stadde, uthi Rådstugu Rätten såssom Stadzens infödde böra swara. Myös 8.–10.5.1690 s. 163); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 12.10.1695 s. 20 (Collega Wällärde H:r Nils Wrigstadius 2784 anklagade Studenten Mons:r Henrich Cupilenium för dett han honom förledne tijssdagz hoos H:r Peer Arctopolitanum skal hafwa beskylt att hafwa olåfwandes tagit 2 St: Sijkar af Ett Näth Rådhman Gottleben tilhörigt, sambt hafwa tiufwar till Arbetz karlar, af hwilka han nambngifwit Hans Sticku, dhen han förmehnar stulit af honom 3 St: Torr Geddor ...), Porin RO 4.11.1695 s. 26, Porin RO 31.8.1696 s. 73 (Pålades Mattz Cuplenius att öfwerlefwerera sin Broder Studioso Henrico Cuplenio Rächningh på den gieldh han förmehnar sigh af honom hafwa att fordra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 188 (XLI), 188 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 117 (4.12.1680, mainitaan Israël Cup[ilinus]), 122 (mainitaan Is[rael] Cupilinus); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #270, s. 229. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4435.

Päivitetty 11.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Cupilenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2899>. Luettu 30.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cupilenius, Henricus. – Sat. 270: obiit studiosus 1697; excellens scriba. Se följ.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 188.

Cupilinus, Isr. – Nämd för oskick i prot. 4.12, 8.12.1680. Identisk med föregående eller hans bror? Fadren p. 59?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 188.

Tallenna tiedot muistiin